BizLIVE - Khi Luật Quy hoạch ban hành làm Luật chuyên ngành hết hiệu lực, nhiều dự án chậm tiến độ, không triển khai được vì vướng quy hoạch, nếu không sớm xử lý tất cả đều trì trệ…
“Thực trạng Luật Quy hoạch có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng nền kinh tế”
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình

Nêu ý kiến trong phiên thảo luận chiều 30/5, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình cho biết, Luật Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp nhà nước quy hoạch, kiến định động lực, không gian để phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, để Luật có hiệu lực cần loại trừ những quy định chồng chéo, cần thông tư hướng dẫn cụ thể.

“Thực trạng Luật Quy hoạch có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng nền kinh tế đất nước làm nhiều dự án đầu tư nước ngoài ngừng hoạt động”, ông Phương nói.

Theo ông Phương, Chính phủ đã có báo cáo Uỷ ban thường vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cập hàng loạt khó khăn, vướng mắc khi Luật ban hành làm Luật chuyên ngành hết hiệu lực, nhiều dự án chậm tiến độ, nhiều dự án không triển khai được vì vướng quy hoạch, nếu không sớm xử lý tất cả đều trì trệ không tháo gỡ được khó khăn.

Do đó, vị đại biểu đề nghị Quốc hội mạnh dạn sửa đổi hoặc ban hành Nghị quyết riêng xử lý việc chuyển tiếp các quy hoạch liên quan đến điều chỉnh quy hoạch cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh được phê duyêt, cho phép triển khai, tạo cơ hội các bộ ngành được thẩm định, được phê duyệt tiến hành thi công để dự án không nằm im, trì trệ.

Chấp thuận cho các dự án chuyển tiếp đã trình hồ sơ thẩm định trước năm 2018 nằm trong các lĩnh vực điện, khoáng sản.

Luật Quy hoạch có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019 trong khi Nghị định 37 hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch có hiệu lực 7/5/2019. Trên cơ sở tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ mới đây đã có văn bản báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch và đề xuất các kiến nghị.

Cụ thể, theo văn bản, sau khi có Luật Quy hoạch và trước khi Nghị định 37 được ban hành, có một số quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được lập. Tuy nhiên, một số quy hoạch này lại không được lập đúng theo hướng dẫn chi tiết về nội dung, trình tự, nhiệm vụ lập quy hoạch, việc lấy ý kiến quy hoạch và thẩm định quy hoạch theo như Nghị định 37.

Chính phủ cho rằng nếu phải tổ chức lập lại các quy hoạch nói trên theo quy định của Nghị định 37 sẽ lãng phí nguồn lực và kéo dài thời gian lập quy hoạch.

Đối với việc thực hiện và điều chỉnh các quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực, việc quy định trình tự điều chỉnh các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 được lập theo Luật Quy hoạch là phù hợp. Tuy nhiên, việc áp dụng trình tự đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực sẽ mất nhiều thời gian so với trước đây, không đảm bảo sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phát triển của các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay, nhất là việc bổ sung vào quy hoạch các dự án đầu tư cần thiết, cấp bách.

Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch có hiệu lực từ 1/1/2019 và quy định có liên quan đến các quy hoạch sẽ được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh tại các luật chuyên ngành đồng thời hết hiệu lực từ thời điểm này.

Điều 59 Luật Quy hoạch và Nghị quyết 74 ngày 20/11/2918 của Quốc hội chỉ quy định việc tiếp tục thực hiện các quy hoạch nói trên đến hết thời kỳ quy hoạch và chỉ được điều chỉnh kéo dài thời gian quy hoạch trong trường hợp quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh hết thời hạn trước khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt.

“Tuy nhiên, trong thời hạn quy hoạch và trong thời gian kéo dài, việc không có cơ sở pháp lý để điều chỉnh các quy hoạch này sẽ gây nhiều khó khăn trong điều hành pháp triển của các ngành nhất là việc điều chỉnh quy hoạch để bổ sung các dự án đầu tư của mọi thành phần kinh tế nếu không phù hợp quy hoạch cũ trong khi quy hoạch mới chưa được ban hành gây trì trệ trong nhiều ngành, lĩnh vực”, văn bản nêu.  

Do đó, Chính phủ đề xuất Quốc hội gia hạn hiệu lực của các quy định pháp luật có liên quan đến quy hoạch tại 73 luật, pháp lệnh được ban hành trước khi Luật Quy hoạch được thông qua cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 được phê duyệt.

NGUYỄN THẢO