Thuận lợi và bình đẳng hơn cho các thành phần doanh nghiệp

13:57 26/05/2014

Sáng nay (26/5), Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Thuận lợi và bình đẳng hơn cho các thành phần doanh nghiệp

Ảnh minh họa

Tán thành với Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng việc sửa đổi Luật doanh nghiệp là cần thiết nhằm yêu cầu thực thi Hiến pháp nhất là về mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và doanh nghiệp; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được đối xử bình đẳng, cùng hoạt động trong một hành lang pháp lý chung và theo cơ chế thị trường, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm; quyền sở hữu tư nhân được pháp luật bảo hộ...

Với ý nghĩa đó, lần sửa đổi Luật DN lần này theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế không phân biệt nguồn gốc sở hữu, theo đó sẽ áp dụng thống nhất một thủ tục thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp, không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài. 

Tán thành quy định như dự án Luật quy định các ngành, nghề và điều kiện kinh doanh tại các luật, pháp lệnh và nghị định điều chỉnh những lĩnh vực cụ thể, Ủy ban Kinh tế cho rằng, thực tế sản xuất, kinh doanh và đời sống luôn biến động, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay dẫn đến có nhiều ngành, nghề cần điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh doanh mới.

Về vấn đề này, đa số ý kiến đề nghị cụ thể hóa những ngành, nghề cấm kinh doanh và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo tinh thần của Điều 14 và Điều 33 Hiến pháp về quyền của mọi người tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm và chỉ bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Để bảo đảm sự thống nhất và minh bạch, cần tập hợp để quy định thành những danh mục cụ thể kèm theo dự án Luật này trên cơ sở xem xét tính hợp lý và khả thi; đồng thời, quy định rõ hơn trong dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) nguyên tắc xác định các ngành, nghề cấm kinh doanh.

Một số ý kiến cho rằng quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp như dự án Luật là chưa chặt chẽ, dễ dẫn tới lợi dụng hình thành doanh nghiệp để hoạt động phi pháp, khó kiểm soát, khó bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Thực tế hiện nay có doanh nghiệp lợi dụng việc thành lập để mua bán hóa đơn, thậm chí có doanh nghiệp hoạt động lừa đảo, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế, yếu kém trong khâu kiểm soát sau khi thành lập doanh nghiệp , không hẳn do quy định của Luật. Để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, UBKT QH đề nghị quy định cụ thể trong dự án Luật một cơ quan đầu mối quản lý thống nhất về đăng ký thành lập doanh nghiệp; bổ sung quy định chặt chẽ về hậu kiểm đối với doanh nghiệp để bảo đảm doanh nghiệp đã đăng ký là có tồn tại và hoạt động. 

Ngoài ra, cần tiếp tục quy định về Nhóm công ty trong Luật và nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể về giới hạn hoạt động của các công ty trong Nhóm công ty, kiểm soát các giao dịch nội bộ, chuyển giá; bổ sung quy định về mô hình công ty mẹ - con trong đó công ty mẹ chỉ thực hiện đầu tư tài chính chứ không tổ chức sản xuất, kinh doanh ; có quy định chặt chẽ về sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa sự lạm dụng, thao túng, tránh tình trạng thiếu minh bạch, gây ảnh hưởng đến sự ổn định của môi trường kinh doanh và sự phát triển của thị trường. 

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát, đối chiếu về sự phù hợp giữa các quy định, khái niệm của dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) với các quy định của các Luật và dự án Luật có liên quan để bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời, luật hóa tối đa những nội dung đã áp dụng ổn định trong thực tiễn.

Cũng trong buổi làm việc sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phá sản (sửa đổi).

Theo ktdt.vn

Tin liên quan

Cùng dòng sự kiện