BizLIVE - Thủ tướng giao Bộ GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đưa vào sử dụng Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông nếu bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Thủ tướng yêu cầu xem xét vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, xử lý nghiêm sai phạm
Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 385/TB-VPCPVPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông cấp bách của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).
Văn bản có đoạn nêu: "Trong thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã đóng góp rất lớn trong thành quả chung của đất nước, các lĩnh vực giao thông vận tải đều có bước tiến đáng kể phục vụ đất nước".
Tuy vậy, cũng theo văn bản này, trong bối cảnh hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, còn có sự chồng chéo, một số việc kéo dài từ các nhiệm kỳ trước. Do đó, bên cạnh những thành quả đạt được, việc triển khai các công việc quan trọng, cấp bách của ngành còn chưa được chủ động, hiệu quả chưa cao, còn tồn tại hạn chế.
Do đó, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ GTVT cần phải chủ động hơn, tập trung mọi lực lượng để làm tốt nhiệm vụ được giao; các đơn vị, tổ chức phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; các trường hợp trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ cần phải được xử lý nghiêm.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ ràng, có thời hạn hoàn thành cụ thể, tìm nguyên nhân nếu để xảy ra chậm trễ.
Về Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, Thủ tướng giao Bộ GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đưa vào sử dụng nếu bảo đảm tuyệt đối an toàn. Những sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Giao thông vận tải rà soát các dự án đường sắt đô thị đang triển khai tại Hà Nội và TP.HCM, đề xuất phương án bảo đảm tính kết nối đồng bộ (quy hoạch tuyến, công nghệ vận hành, thu phí...), tạo thuận lợi nhất cho người dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

HẠ AN