BizLIVE - Thủ tướng vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, trong đó yêu cầu nhiều Bộ, ngành sửa đổi chính sách cho phù hợp.
Thủ tướng yêu cầu Bộ, ngành sửa đổi chính sách phù hợp với kinh tế chia sẻ
Ảnh minh họa.
Theo đó, Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ nhằm mục tiêu đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình truyền thống và mô hình kinh tế chia sẻ cũng như đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và kinh tế số.
Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư theo dõi, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với các hoạt động của kinh tế chia sẻ.
Bộ Tài chính ứng dụng công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực thuế, ban hành các và hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế phù hợp với hoạt động của kinh tế chia sẻ.
Đối với Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng giao Bộ nghiên cứu sửa Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Hàng hải đưa kinh tế chia sẻ thành nội dung sửa đổi. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hợp đồng điện tử trong việc gửi hoá đơn điện tử của chuyến đi đến tài khoản giao kết hợp đồng của khách hàng và gửi thông tin hoá đơn điện tử về Tổng cục Thuế.
Bộ Công thương nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ, thúc đẩy phát triển bền vững cũng như rà soát các quy định về thương mại điện tử để bao quát được những mô hình mới phát sinh, phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế chia sẻ.
Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước xây dựng quy định giao dịch thanh toán xuyên biên giới thông qua cổng thanh toán do Ngân hàng Nhà nước cấp phép cũng như nghiên cứu cơ chế thử nghiệm hoạt động Fintech trong ngân hàng và thí điểm quản lý hoạt động cho vay ngang hàng.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn thiện quy định về lưu trú theo mô hình kinh tế chia sẻ, mô hình căn hộ - khách sạn. Các Bộ, ngành khác rà soát các quy định liên quan đến kinh tế chia sẻ để sửa đổi chính sách cho phù hợp.

HẠ AN