BizLIVE - Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải cân đầu tư công và báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm hằng quý.
Thủ tướng yêu cầu báo cáo vướng mắc tại các dự án trọng điểm
Ảnh minh họa.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8010/VPCP-CN về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, cấp bách.
Trong đó, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương rà soát khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, cấp bách thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ theo đúng thẩm quyền, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hằng quý.
Trước đó, Thủ tướng cũng đã ra Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.
Trong đó nêu rõ, đến tháng 8/2019 vẫn còn 35.148 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (bằng 9,3% kế hoạch vốn được Quốc hội thông qua) chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn.
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2019 rất thấp, chỉ đạt 32,27% kế hoạch được Quốc hội thông qua, trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 10,96%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ đạt 37,64%, vốn nước ngoài đạt 22,63%).
Có 35 Bộ, cơ quan Trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 7 tháng đạt dưới 40%; trong đó 18 Bộ, cơ quan Trung ương và 01 địa phương dưới 20% kế hoạch được Quốc hội giao.
Tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và các hiệp định đã ký kết.

HẠ AN