BizLIVE - Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với số vốn hơn 4.800 tỷ đồng được thực hiện theo hình thức đầu tư công đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư trong ngày hôm nay (16/6).
Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.
Dự án với tổng chiều dài tuyến khoảng 22,97 km (địa phận tỉnh Vĩnh Long dài 12,52 km, tỉnh Đồng Tháp dài 10,45km); điểm đầu tại Km107+363,08 kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 thuộc địa phận thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối tại Km130+337 (nút giao Chà Và, kết nối với Quốc lộ 1 hiện hữu) thuộc địa phận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Tổng mức đầu tư dự án 4.827,32 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công được bố trí từ Ngân sách Trung ương, gồm 932 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 3.895,32 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Dự án được dự kiến khởi công năm 2020, cơ bản hoàn thành năm 2022 và hoàn thành toàn bộ dự án (giai đoạn 1) trong năm 2023.
Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là một bộ phận của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Tại Quyết định này, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, cũng như các thông tin báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, đảm bảo tính khả thi của dự án.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án; Nghiên cứu, tiếp thu đầu đủ các ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) tại báo cáo thẩm định số 3585/BC-BKHĐT ngày 2/6 cũng như cân đối, bố trí đủ vốn để triển khai dự án theo ý kiến thẩm định của Bộ KH&ĐT.
Tổ chức triển khai dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành; Phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.
Trước đó, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 đã được Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư (PPP) năm 2017 và phê duyệt điều chỉnh tại vào tháng 10/2019.
Tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 sang hình thức đầu tư công để sớm triển khai thực hiện dự án nhằm phát triển hiệu quả đầu tư toàn tuyến cao tốc từ TP.HCM đến TP. Cần Thơ.
Thủ tướng cũng đồng ý Dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ được áp dụng cơ chế của Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Thực hiện Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 12/11/2017 của Quốc hội về việc nghiên cứu phương án thu hồi vốn Nhà nước đầu tư dự án đầu tư công, Bộ GTVT dự kiến áp dụng hình thức chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công, đảm bảo phù hợp với quy định tại Mục 4, Điều 7, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và các quy định của pháp luật có liên quan.

HẠ AN