BizLIVE - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời câu hỏi đại biểu tại phiên chất vấn chiều 18/11.
Thủ tướng: Kiến tạo là thay ngay những cán bộ “giao không chịu làm”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, chiều 18/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.
Có 47 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 
Là người chất vấn đầu tiên, đại biểu Tô Văn Tám nêu sự chênh lệch giàu nghèo, phân hoá xã hội ngày càng lớn. "Đề nghị Thủ tướng cho biết quan điểm về vấn đề này và các giải pháp", đại biểu đặt câu hỏi.
Câu hỏi thứ hai, đại biểu Tô Văn Tám chất vấn Thủ tướng đó là giải pháp nhằm triển khai định hướng phát triển kinh tế tư nhân.
Trả lời đại biểu, Thủ tướng cho biết đời sống của nhân dân từ miền núi tới vùng sâu vùng xa được cải thiện đáng kể.
"Cái đói, cái thiếu giảm đi rất nhiều nhưng tỉ lệ người nghèo nhất là ở vùng xa xôi vẫn còn nhiều. Thu nhập của người nông thôn chưa bằng một nửa thành thị, ở vùng núi chỉ bằng 44% so với mặt bằng chung", Thủ tướng nói.
Theo Thủ tướng, để thu hẹp chênh lệch nêu trên thì phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ. Trước tiên là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh để mang lại lợi ích cho toàn xã hội; đào tạo việc làm cho người dân ở nông thôn, miền núi; điều tiết thu nhập qua thuế tốt hơn; hỗ trợ tín dụng cho người nghèo mạnh mẽ hơn...
"Về mặt chính trị, phải tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt, dân chủ công khai. Chính phủ cũng tiếp tục phát triển dịch vụ y tế, giáo dục, triển khai chính sách cho người nghèo, người có công", Thủ tướng nói.
Thủ tướng cũng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của nhiều cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước đã quan tâm hỗ trợ các vùng nghèo khó, thiên tai.
Về việc giảm khoảng cách giàu nghèo, Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần quan tâm tới các cùng khó khăn như chưa có điện, chưa có đường để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và giải quyết tốt các chính sách được ban hành tới tận người dân.
Trả lời câu hỏi của đại biểu về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng cho rằng giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong Nghị quyết Trung ương 5 đã ban hành. Nghị quyết nêu rõ tầm quan trọng kinh tế tư nhân. Theo đó, việc đầu tư kinh doanh của kinh tế tư nhân sẽ phần nào giúp ổn định kinh tế vĩ mô.
Thủ tướng cho biết thời gian qua, việc Chính phủ đầu tư, quan tâm đến kinh tế tư nhân khiến các doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh. Năm qua, 125.000 doanh nghiệp tư nhân đăng ký, trong đó 93.000 doanh nghiệp hoạt động tốt.
Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật là rất cần thiết; cùng với đó là hỗ trợ nhà đầu tư giảm chi phí, tránh kiểm tra chồng chéo...
"Tôi đề nghị các doanh nghiệp tư nhân nói không với việc đưa hối lộ cho các cấp, các ngành. Chính phủ và các cấp chính quyền cần tạo không gian cho kinh tế tư nhân phát triển, cụ thể như cho tư nhân tham gia cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, hợp tác liên kết...", Thủ tướng nhấn mạnh.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Vũ Tiến Lộc về nội hàm của Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng cho biết Chính phủ kiến tạo trước hết cần chủ động xây dựng, hoàn thiện thể chế. Tiếp đó, cần thống nhất thực hiện chủ trương nhà nước không làm thay thị trường, cái gì dân làm tốt, thì để người dân và doanh nghiệp làm.
Đồng thời phải đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh đổi mới giáo dục đào tạo, Thủ tướng cho biết.
Cũng theo Thủ tướng, Chính phủ kiến tạo thì nói phải đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; thay ngay những cán bộ không chịu làm việc, làm việc kém hiệu quả. "Cán bộ kém, dân kêu mà mãi không thay được thì kiến tạo cái gì được?", Thủ tướng nhấn mạnh.

N.MẠNH