Thu 5,5 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thuỷ sản

Hạ An

10:16 12/03/2019

BizLIVE - Theo Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 2 tháng đầu năm đạt 5,5 tỷ USD.

Thu 5,5 tỷ USD từ xuất khẩu nông lâm thuỷ sản

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 2 năm 2019 ước đạt 1,93 tỷ USD đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2019 đạt 5,5 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2,71 tỷ USD, giảm 10,1%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,11 tỷ USD, tăng 4,4%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 77 triệu USD, giảm 7%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 12,8%.
Cũng theo báo cáo từ Bộ NN&PTNT, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản 2 tháng tăng khá như: Chè đạt 31 triệu USD, tăng 22,6%; sản phẩm từ cao su đạt 100 triệu USD, tăng 8,8%; cao su đạt 293 triệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 2 tháng ước đạt 77 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: trứng tăng 70%, tơ tằm tăng 15%, lợn tăng 14%.
Xuất khẩu thủy sản tăng 4.4%, trong đó: Cá tra ước đạt 320 triệu USD, tăng 21,1%; tôm các loại ước đạt 414 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất khẩu các mặt hàng lâm sản tăng mạnh 12,8% trong đó: Quế tăng 37,7%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 12%; sản phẩm mây, tre, cói tăng 23,2% so với cùng kỳ.
Các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu tốt trong 2 tháng đầu năm 2019 bao gồm: Chè tăng 14,3% về khối lượng và 22,6% về giá trị, cá tra tăng 21% về giá trị, quế tăng 37,7% về giá trị, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 12% về giá trị.

HẠ AN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?