Thống nhất nội dung Sáng kiến chung Việt Nam–Nhật Bản giai đoạn VI

Lê Huyền

23:49 22/08/2016

BizLIVE - Tại cuộc họp, Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất nội dung Kế hoạch hành động giai đoạn VI, bao gồm 7 nhóm vấn đề với 7 hạng mục và 27 tiểu hạng mục liên quan.

Thống nhất nội dung Sáng kiến chung Việt Nam–Nhật Bản giai đoạn VI

Giai đoạn VI sẽ được triển khai từ tháng 8/2016 đến cuối năm 2017, tức 17 tháng. Ảnh: BizLIVE

Ngày 22/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (Keidanren) tổ chức cuộc họp cấp cao Ủy ban Đánh giá và Xúc tiến Sáng kiến chung Việt Nam–Nhật Bản, khởi động cho giai đoạn VI.
Sáng kiến chung Việt Nam–Nhật Bản được khởi xướng từ tháng 4/2003, là sự hợp tác đặc biệt giữa hai Chính  phủ Việt Nam và Nhật Bản. 
Thông qua việc thiết lập một diễn đàn đối thoại chính sách giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các bộ, ngành liên quan của Việt Nam, Sáng kiến chung Việt Nam–Nhật Bản đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam. 
Sáng kiến cũng đưa ra những khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng, làm thông tin tham khảo trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.
Đến nay, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã thực hiện được 5 giai đoạn, với tổng số 441 tiểu hạng mục trong Kế hoạch hành động, trong đó có 367 tiểu hạng mục đã được triển khai đúng tiến độ, chiếm 83% tổng hạng mục cam kết.
Tại cuộc họp, Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất nội dung Kế hoạch hành động giai đoạn VI, bao gồm 7 nhóm vấn đề với 7 hạng mục và 27 tiểu hạng mục liên quan đến: Lao động, tiền lương, dịch vụ vận tải, dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp, ngành phân phối dược phẩm.
Giai đoạn VI sẽ được triển khai từ tháng 8/2016 đến cuối năm 2017, tức 17 tháng. Sẽ có một cuộc họp cấp cao để đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm 2017. 
Biên bản ghi nhớ Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giao đoạn VI đã được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, hai Chủ tịch ủy ban kinh tế Việt Nam – Nhật Bản. 

LÊ HUYỀN