Thống đốc Lê Minh Hưng: Kết quả xử lý nợ xấu rất tích cực

Vạn Xuân

15:35 01/11/2018

BizLIVE - Số liệu nợ xấu và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu khi báo cáo Quốc hội cuối năm 2016 là 10,08%. Đến cuối năm 2017, số liệu tổng thể các khoản nợ xấu khoảng 7,7%. Đến tháng 6 năm 2018 đã đưa số liệu nợ xấu, tổng thể các khoản nợ xấu về khoảng 6,7%.

Thống đốc Lê Minh Hưng: Kết quả xử lý nợ xấu rất tích cực

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Sáng nay (1/11) trả lời chất vấn của đại biểu về việc xử lý ngân hàng yếu kém chưa đạt yêu cầu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 15/01/2018. Trên cơ sở quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo và Chính phủ phê duyệt chủ trương và phương án định hướng để xử lý các ngân hàng yếu kém. 
“Đúng là tiến trình chậm, vì trên cơ sở chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang tiến hành định giá các ngân hàng này và đàm phán lần cuối với các nhà đầu tư. Quá trình đàm phán với các nhà đầu tư, đặc biệt là các phương án cụ thể để tham gia của các nhà đầu tư vào xử lý các ngân hàng này mất nhiều thời gian và phải trên cơ sở cam kết của các nhà đầu tư và định hướng của Chính phủ. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thiện phương án chi tiết để báo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện phương án cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém này”, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết.
Đề cập đến tình hình triển khai Nghị quyết 42, về xử lý nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc triển khai trong thời gian vừa qua là rất quyết liệt và đã đạt được những kết quả khá tích cực. 
Theo ông, Nghị quyết 42 mới có hiệu lực từ 15/8/2017 và thời gian tổ chức thực hiện mới hơn một năm. 
“Vào cuối tháng 9/2018, chúng tôi đã tổ chức sơ kết một năm việc triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội cũng như triển khai Đề án 1058, về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. Chúng tôi cho rằng kết quả đạt được về xử lý nợ xấu là rất tốt”, ông Hưng nói.
Đề cập cụ thể hơn về kết quả xử lý nợ xấu, ông Hưng cho biết, trong vòng hơn một năm các tổ chức tín dụng đã xử lý số nợ xấu, theo báo cáo Quốc hội là khoảng 140.000 tỷ. Riêng công ty VAMC đã xử lý được khoảng 95.000 tỷ số đã mua. 
Đáng chú ý, số liệu nợ xấu và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu khi báo cáo Quốc hội cuối năm 2016 là 10,08%. Đến cuối năm 2017, số liệu tổng thể các khoản nợ xấu khoảng 7,7%. Đến tháng 6/2018 đã đưa số liệu nợ xấu, tổng thể các khoản nợ xấu khoảng 6,7%. Nợ xấu nội bảng là 2,09%.
“Chúng tôi cho rằng kết quả là rất tích cực. Nhưng quá trình vừa rồi sơ kết việc triển khai Nghị quyết 42 cũng cho thấy một số tồn tại khó khăn, hạn chế liên quan đến các bộ, ngành và một số địa phương. Chúng tôi đã có báo cáo chi tiết để báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tới đây sẽ  tiếp tục phối hợp với các bộ như Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, các địa phương và đặc biệt là Tòa án Nhân dân các cấp để triển khai quyết liệt hơn nữa và xử lý những vấn đề tồn tại trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan”, ông cho biết.

VẠN XUÂN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?