BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
Ảnh minh họa.
Ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Innovation Center (NIC) đặt trụ sở tại Hà Nội, cơ sở hoạt động tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại.
Quyết định nêu rõ: "Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật".

HẠ AN