BizLIVE - Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 3/2019 thặng dư 1,63 USD, qua đó đưa mức thặng dư thương mại của cả nước trong quý I/2019 đạt 1,41 tỷ USD.
Thặng dư thương mại tăng mạnh, đạt 1,63 tỷ USD
Ảnh minh họa.
Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 43,93 tỷ USD, tăng 53,7% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu đạt 22,78 tỷ USD, tăng 63,8% so với tháng trước (tương ứng tăng  8,87 tỷ USD); nhập khẩu đạt 21,15 tỷ USD, tăng 44,2% (tương ứng tăng 6,48 tỷ USD).
Tính đến hết tháng 3/2019 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 116,31 tỷ USD, tăng 6,6% (tương ứng tăng 7,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 58,86 tỷ USD, tăng 5,3% và nhập khẩu đạt 57,45 tỷ USD, tăng 8%.
Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 3/2019 thặng dư 1,63 USD, qua đó đưa mức thặng dư thương mại của cả nước trong quý I/2019 đạt 1,41 tỷ USD.
Chỉ tính riêng cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2019 có mức thặng dư trị giá 3,97 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 3 tháng từ đầu năm 2019 lên mức thặng dư trị giá 7,63 tỷ USD.
Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3/2019 đạt 22,78 tỷ USD, tăng 63,8% về số tương đối và tăng 8,87 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Đóng góp vào mức tăng này chủ yếu là các nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,93 tỷ USD tương ứng tăng 55,6%; hàng dệt may tăng 1,23 tỷ USD tương ứng tăng 93,7%; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,05 tỷ USD, tương ứng tăng 59,6%... so với tháng trước.
Tổng trị giá xuất khẩu trong Quí I/2019 đạt 58,86 tỷ USD, tăng 5,3%, tương ứng tăng 2,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các mặt hàng tăng trưởng mạnh là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 719 triệu USD, tương ứng tăng 11,3%; hàng dệt may tăng 685 triệu USD, tương ứng tăng 10,6%; giày dép các loại tăng 485 triệu USD, tương ứng tăng 14,1%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 316 triệu USD, tương ứng tăng 16,2%...
Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hàng hoá tháng 3/2019 là 21,15 tỷ USD, tăng 44,2% về số tương đối và tăng 6,48 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước.
Trong tháng 3/2019, có tới 49/53 nhóm hàng nhập khẩu chính tăng so với tháng 2. Trong đó, tăng mạnh ở các nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,07 tỷ USD; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng  949 triệu USD, vải các loại tăng 453 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện tăng 296 triệu USD…
Tính đến hết tháng 3/2019, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 57,45 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng tăng chủ yếu là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,36 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 991 triệu USD; dầu thô tăng 860 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 765 triệu USD; than các loại tăng 428 triệu USD.

HẠ AN