BizLIVE - Cục Hàng hải Việt Nam vừa lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển.
Siết quy định đầu tư, mua bán tàu biển
Ảnh minh họa.
Trong đó, đáng chú ý là quy định về hoạt động đầu tư, mua, đóng mới tàu biển được thắt chặt hơn trước.
Cụ thể, theo đề xuất, việc mua, đóng mới tàu biển sử dụng vốn Nhà nước bắt buộc phải được các cấp chức năng phê duyệt chủ trương, tiếp đến mới thực hiện các thủ tục liên quan như: Lựa chọn tàu, dự kiến giá mua (xác định giá, nguồn vốn đóng mới), lập, thẩm định phê duyệt dự án mua (đóng mới) tàu biển, quyết định đóng tàu...
"Thẩm quyền phê duyệt chủ trương dự án quyết định mua, đóng mới tàu biển được thực hiện theo quy định điều lệ doanh nghiệp và pháp luật có liên quan", dự thảo nêu rõ.
Theo ông Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Hàng hải Việt Nam, việc bổ sung thẩm quyền phê duyệt chủ trương mua, đóng mới tàu biển nhằm đảm bảo việc đầu tư tàu biển sử dụng vốn Nhà nước được kiểm soát chặt chẽ từ bước khởi đầu, giảm nguy cơ thất thoát, lãng phí.
Hình thức mua tàu biển sử dụng vốn Nhà nước cũng được Cục Hàng hải kiến nghị thay đổi theo hướng giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, hiệu quả.
Cụ thể, dự thảo Nghị định mới thay đổi theo hướng người mua tàu được lựa chọn thực hiện mua, đóng mới tàu biển theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh theo thông lệ quốc tế với ít nhất 3 người chào hàng là người trực tiếp bán hoặc môi giới.
Theo Cục Hàng hải Việt Nam, quy định tại Nghị định 171/2016, việc mua tàu biển phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong khi đó, những người bán tàu nước ngoài không quan tâm đến việc chào thầu theo hồ sơ mời thầu của người mua Việt Nam vì họ có nhiều lựa chọn từ các người mua khác trên khắp thế giới.

HẠ AN