BizLIVE - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất cho phép tư nhân được đầu tư xây dựng, quản lý vận hành sân bay Chu Lai như sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).
Quảng Nam đề xuất cho tư nhân đầu tư sân bay Chu Lai
Vân Đồn hiện là Cảng hàng không duy nhất do tư nhân đầu tư và quản lý trong số 22 sân bay trên cả nước.
Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng ngày 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đề xuất Bộ KH&ĐT trình Chính phủ hỗ trợ với một số đề xuất để Tỉnh hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025.
Trong đó, có nội dung thống nhất cho phép tư nhân được đầu tư xây dựng, quản lý vận hành sân bay Chu Lai tương tự như sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).
Đồng thời, Quảng Nam cũng đề nghị được quy hoạch và kêu gọi tư nhân đầu tư xây dựng và quản lý luồng tàu 5 vạn tấn phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, hệ thống bến du lịch, tiếp nhận tàu du lịch đường biển quốc tế tại Chu Lai...
Bên cạnh đó, Quảng Nam đề xuất Bộ trưởng Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 200 tỷ đồng để thực hiện Dự án phòng cháy, chữa cháy Khu phố cổ Hội An, nhằm đảm bảo an toàn cho di sản.
Cũng đó, cho phép Quảng Nam được áp dụng các cơ chế đặc thù để phát triển ngành chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, là sản phẩm đặc hữu duy nhất có giá trị cao của Việt Nam và được xác định là sản phẩm quốc gia.
Báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh chịu tác động hết sức nặng nề của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm bằng 88,49% so với cùng kỳ năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn hơn 26.790 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010).
Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực duy nhất có mức tăng trưởng dương (3,3%); khu vực công nghiệp và xây dựng mới chỉ bằng 80%, trong đó công nghiệp giảm 22,3%; khu vực dịch vụ giảm gần 11%. 
Quy mô nền kinh tế Quảng Nam 6 tháng ước đạt 44.421 tỷ đồng (giá hiện hành). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch không như kỳ vọng: khu vực nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng 16,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 28%; khu vực dịch vụ chiếm 34,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm là 21,1%.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 6 năm 2020 ước đạt 8.138 tỷ đồng, đạt 31,6% dự toán, giảm 35,6% so với cùng kỳ.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng hơn 12.297 tỷ đồng, chiến 27,7% GRDP và giảm gần 25,8% so với cùng kỳ. Trong đó vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý ước thực hiện3.498 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ. Nguồn vốn huy động từ khu vực ngoài nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện 4.956 tỷ đồng, giảm gần 47% so với cùng kỳ; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 3.843 tỷ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ.
Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 toàn tỉnh (không bao gồm các dự án trên địa bàn tỉnh do Trung ương quản lý) đến 30/6/2020 là 1.706 tỷ đồng, đạt 26% so với tổng kế hoạch vốn được giao.
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam đã cấp mới 6 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, giảm 46% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 33 triệu USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ.

HẠ AN