Phó thủ tướng: Tăng trưởng cao để Việt Nam không tụt hậu

N.Mạnh

15:11 02/11/2017

BizLIVE - Giải trình trước Quốc hội, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết khi tăng trưởng cao hơn thì nước ta mới rút ngắn được khoảng cách với các nước trong khu vực, thế giới. Đây là yêu cầu chúng ta phải khắc phục tụt hậu so với các nước trong khu vực. 

Phó thủ tướng: Tăng trưởng cao để Việt Nam không tụt hậu

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Vì sao phải cố gắng đạt mục tiêu tăng trưởng?
Tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội trong 2,5 ngày (31/10 - sáng 2/11) vừa qua, nhiều đại biểu đã có ý kiến về các nội dung liên quan đến tăng trưởng kinh tế. 
Phát biểu giải trình nhằm làm rõ hơn vấn đề này, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng.
“Nếu không giữ được chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra ở mức 6,7%, mọi tính toán kinh tế vĩ mô sẽ phải thực hiện lại. Có bảo đảm tăng trưởng mới duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như tạo việc làm, thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội”, Phó thủ tướng nói.
Theo Phó thủ tướng, từ cân đối đạt tăng trưởng như vậy sẽ góp phần đảm bảo an toàn nợ công, 5 triệu tỷ và chúng ta tính mức nợ công khoảng 65% thì mức nợ công sẽ đảm bảo.
Thứ hai, sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn, thu ngân sách tăng hơn, đảm bảo các mục tiêu chi và đầu tư xây dựng, từ đó góp phần để từng bước giảm bội chi, đời sống người dân sẽ được cải thiện, tức là kinh tế phát triển chúng ta thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
Mặt khác, tăng trưởng cao hơn thì nước ta mới rút ngắn được khoảng cách với các nước trong khu vực, thế giới. Đây là yêu cầu chúng ta phải khắc phục tụt hậu so với các nước trong khu vực.
Phó thủ tướng cho biết, để đạt được mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng đã chỉ đạo xây dựng các kịch bản cụ thể cho từng quý, đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm, đặc biệt rà soát cụ thể đối với 31 sản phẩm chủ lực, những sản phẩm này tạo ra giá trị khoảng hơn 1 tỷ đô la cho xuất khẩu, cho phát triển kinh tế.
"Kết quả tăng trưởng đạt được không phải chỉ phụ thuộc vào một số ngành, lĩnh vực, chẳng hạn như phụ thuộc vào Samsung hay phụ thuộc vào một vài sản phẩm thép... mà nó tăng trưởng đồng đều ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm của nền kinh tế cả 3 khu vực và có đóng góp của các sản phẩm, đặc biệt là ngành khai khoáng giảm mạnh như vậy mà chúng ta vẫn đạt được tăng trưởng", Phó thủ tướng khẳng định.
Lần đầu tiên tăng trưởng không chỉ dựa vào khai khoáng
Phó thủ tướng cho biết, tăng trưởng không phải chỉ phụ thuộc vào một số ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp như trước đây, mà đã có sự đóng góp của cả 3 lĩnh vực chính là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.
Số liệu cho thấy, 9 tháng ngành khai khoáng giảm 8,1%, riêng ngành dầu khí 10,7%. So với 2016, năm 2017 chỉ dự kiến khai thác 13,25 triệu tấn dầu, giảm 2 triệu tấn so với 2016, giảm 3 triệu tấn so với năm 2015. Tính theo giá so sánh năm 2010, mỗi triệu tấn dầu đóng góp 0,25% điểm GDP, như vậy so với hai năm trước, riêng dầu khí đã giảm 0,75% GDP.
Trong bối cảnh đó, các ngành, lĩnh vực khác đã có sự tăng trưởng đồng đều và ấn tượng.
Khu vực nông nghiệp 9 tháng tăng 2,78%, gấp hơn 4 lần cùng kỳ; trong đó thủy sản tăng 5,42%; xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước cả năm đạt 35 tỷ USD.
Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng tăng 7,17%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh 12,77%. Trong tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh, đạt 17%. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ (7,3%).
Khu vực dịch vụ 9 tháng tăng 7,25%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 10,7% (cùng kỳ tăng 9,3%). Kinh tế du lịch tăng mạnh. Khách quốc tế đạt trên 10,4 triệu lượt, tăng 28,1%.
Xuất khẩu 10 tháng đạt 173,7 tỷ USD, gần bằng tổng xuất khẩu năm 2016, (tăng 20,7%). Trong đó rau quả tăng 42,7%, điện tử, máy tính tăng 38,8%, điện thoại tăng 28,8%, máy móc, thiết bị, phụ tùng tăng 28%...); xuất siêu 1,23 tỷ USD.
Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, chất lượng tăng trưởng vẫn còn thấp, chỉ số ICOR cao so với giai đoạn trước và những nước trong khu vực. Ứng dụng công nghệ cao còn thấp, gia công còn nhiều, giá trị gia tăng nhiều ngành, lĩnh vực, sản phẩm chưa cao. Năng suất lao động thấp; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm ở nhiều ngành, lĩnh vực.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5; tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước, Chính phủ đã, đang và sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.
Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, trước hết là tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện thể chế liên quan đến các lĩnh vực, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn.
Đồng thời, phải rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm.
“Yêu cầu là các quy hoạch không giới hạn bởi địa giới hành chính mà có liên kết vùng, thể hiện sự liên kết, hợp tác, phân công vùng; gắn quy hoạch với tái cấu trúc các ngành, lĩnh vực, sản phẩm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; gắn quy hoạch với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; gắn quy hoạch với thị trường”, Phó Thủ tướng nói.
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, phải lấy thị trường để quy hoạch sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm xuất khẩu. Lấy thị trường quốc tế với những tiêu chuẩn cao về chất lượng, mẫu mã… làm mục tiêu, nhưng đặc biệt coi trọng thị trường trong nước. Vừa mở rộng thị trường quốc tế, giữ vững thị trường truyền thống nhưng cần tổ chức lại thị trường trong nước, chú ý thị trường bán lẻ.
Dựa trên các quy hoạch được xây dựng một cách bài bản, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ có kế hoạch thực hiện phù hợp với nguồn lực, trình độ và các điều kiện liên quan, xác định những công trình, dự án ưu tiên.

N.MẠNH