BizLIVE - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao làm nhà đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất với tổng số vốn 10.990 tỷ đồng, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Phê duyệt chủ trương đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, ACV bỏ gần 11.000 tỷ không dùng vốn nhà nước
Sân bay Tân Sơn Nhất
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với nhà đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) và số vốn là 10.990 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nguồn vốn này được sử dụng bằng nguồn vốn hợp pháp của ACV, không sử dụng ngân sách Nhà nước.
Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư  xây dựng nhà ga hành khách T3, công suất 20 triệu hành khách/năm và các công trình phụ trợ đồng bộ, phục vụ khai thác nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu khai thác, phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, giảm tải cho nhà ga T1 hiện đang quá tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.
Về quy mô, ngoài nhà ga hành khách T3 đạt tiêu chuẩn quốc tế, công suất thiết kế 20 triệu hành khách/năm, dự án còn mở rộng sân đỗ máy bay, các hạng mục phụ trợ xây dựng đồng bộ như hệ thống kỹ thuật, giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mặt, thoát nước thải.
Dự án sẽ được thi công trong khoảng thời gian dự kiến là 37 tháng từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.
Tại Quyết định này, Phó thủ tướng cũng giao UBND TP.HCM chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án và các nội dung thẩm định hồ sơ dự án tại văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật; bảo đảm ACV có đủ điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của ACV theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về việc đề xuất giao ACV làm chủ đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp; tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc xác định ranh giới khu vực sử dụng riêng cho hoạt động dân dụng và khu vực sử dụng chung cho hoạt động dân dụng và quân sự do dân dụng quản lý theo quy định.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn ACV triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo mục tiêu, tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án và an toàn trong quá trình thi công xây dựng, vận hành khai thác công trình.

HẠ AN