BizLIVE - Trong tổng vốn 3.400 tỷ đồng thực hiện dự án xây dựng đường bộ ven biển Hoằng Hoá - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia, nhà đầu tư góp vốn 1.020 tỷ đồng và được thu phí trong 24 năm.
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án BOT Hoằng Hoá - Sầm Sơn, Quảng Xương - Tĩnh Gia
Ảnh minh họa.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hoá - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT với tổng số vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng.
Trong đó, bao gồm 1.400 tỷ đồng được hỗ trợ từ ngân sách trung ương, 980 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Thanh Hoá và 1.020 tỷ đồng vốn nhà đầu tư.
Dự án bao gồm 2 đoạn tuyến với tổng chiều dài 29,5km.
Cụ thể, đoạn tuyến 1 (Hoằng Hoá - Sầm Sơn) dài 12,3km. Điểm đầu tại vị trí giao với đường tỉnh 510, Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá; điểm cuối nối vào tuyến đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn.
Đoạn tuyến 2 (Quảng Xương - Tĩnh Gia) dài 17,2km. Điểm đầu nối tiếp vào điểm cuối của dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn thuộc địa phận xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương; điểm cuối nối tiếp vào dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia thuộc địa phận xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia.
Về phương án tài chính, nhà đầu tư xây dựng trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ để hoàn vốn đối với phần vốn của nhà đầu tư trong khoảng thời gian dự kiến 24 năm 2 tháng (từ năm 2023 đến năm 2047) để hoàn vốn dự án.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật; gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải để theo dõi, giám sát, tổng hợp theo đúng quy định.
Bên cạnh đó, bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ dự án được phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu; chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất dự án, các thông tin, số liệu, nội dung giải trình ý kiến các bộ liên quan đến dự án và hiệu quả đầu tư dự án; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của dự án và nội dung báo cáo theo đúng quy định pháp luật, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hoá rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai dự án.

HẠ AN