BizLIVE - Nhận thức về mô hình HTX kiểu cũ, những tàn dư vẫn còn ám ảnh cho đến bây giờ, trong khi đã xuất hiện nhiều mô hình kiểu mới, phát triển rất hiệu quả.
“Nhận thức về mô hình HTX kiểu cũ vẫn gây khó khăn”
Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh chủ trì tọa đàm “Tăng cường liên kết - Phát triển kinh tế hợp tác bền vững”
Nằm trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện hướng tới Diễn đàn Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã 2019 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2019, sáng 10/9, Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm “Tăng cường liên kết - Phát triển kinh tế hợp tác bền vững”.
Tại buổi toạ đàm, đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng đại diện lãnh đạo Liên minh HTX các địa phương và Giám đốc, Chủ tịch gần 100 HTX đã đóng góp ý kiến phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), HTX.
Nêu ra ba nguyên nhân khiến khu vực HTX kém phát triển, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam - Nguyễn Văn Thịnh nói, lý do đầu tiên khiến khu vực HTX còn khó khăn nằm ở cơ chế, chính sách. Mặc dù, Chính phủ và các bộ, ban ngành đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ cho khu vực này.
Tuy nhiên, đến nay số lượng chính sách đi vào cuộc sống còn rất hạn chế, trong đó phải kể đến chính sách về đất đai, hạ tầng, thuế, vốn, phát triển khoa học, công nghệ, chính sách về xúc tiến thương mại,... 
Vấn đề thứ hai là con người. Đội ngũ quản trị HTX hiện nay còn những hạn chế nhất định về trình độ quản trị, tiếp cận thông tin, nhất là trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.
"Thứ ba là nhận thức xã hội về vấn đề này, mặc dù đã được nâng lên rõ rệt trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên và người dân. Tuy nhiên, nhận thức về mô hình HTX kiểu cũ, những tàn dư của nó vẫn còn ám ảnh cho đến bây giờ, khiến động lực phát triển của HTX còn hạn chế", Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nêu ra.
Để phát triển, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh nhìn nhận, những chính sách, cơ chế không phù hợp chưa đi vào cuộc sống thì phải sửa đổi nhanh, kịp thời. "Trong bối cảnh Chính phủ kiến tạo thì việc sửa đổi cơ chế, chính sách sao cho phù hợp với lợi ích của người dân là việc không thể chần chừ.
Về phía các HTX, họ cũng phải thích ứng được với cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của thị trường. Sản xuất những gì thị trường cần chứ không phải những gì mình có", Phó Chủ tịch Liên minh HTX nhấn mạnh.
Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ NN&PTNT  
Xuất hiện mô hình HTX kiểu mới
Bên cạnh những khó khăn, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ NN&PTNT cũng chỉ ra những mô hình HTX mới đã nổi lên như một điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế hợp tác.
Ông Thịnh chỉ ra rằng, 5 năm trở lại đây, kinh tế hợp tác và HTX được đặc biệt chú trọng. Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ 1.247 tỷ đồng cho các mô hình này chủ yếu thông qua các chương trình về cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, máy móc thiết bị.
Đặc biệt, nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới đã xuất hiện và phát triển rất hiệu quả như: Mô hình HTX chuyên ngành dẫn dắt kinh tế hộ thành viên, HTX đảm nhiệm nhiều khâu trong chuỗi giá trị, HTX ứng dụng công nghệ cao, HTX kết nối doanh nghiệp đầu vào và đầu ra cho nông dân, HTX phát triển sản phẩm bản địa kết hợp với du lịch,... 
Đây là giai đoạn các mô hình HTX đang hình thành, nông dân đang tham gia và thiết kế "cuộc chơi" của mình. Do đó, vai trò của Nhà nước là làm thế nào để vẫn thúc đẩy sự đa dạng hoá trong tổ chức HTX, trong liên kết của nông dân mà vẫn giữ nguyên lý, nguyên tắc của kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể. 
 Bà Chu Thị Linh – Trưởng phòng Quản lý HTX, Cục Phát triển HTX (Bộ KH&ĐT
Còn chồng chéo trong triển khai chính sách
Bà Chu Thị Linh – Trưởng phòng Quản lý HTX, Cục Phát triển HTX (Bộ KH&ĐT) phân tích, tồn tại rất lớn trong việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX là việc chưa có sự quan tâm đúng mức.
Công tác phối hợp trong việc thực hiện chính sách giữa các bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện tốt nên còn chồng chéo trong việc triển khai thực hiện các chính sách.
Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX còn nhiều hạn chế, một số nơi bị buông lỏng, chưa thực hiện đầy đủ và tốt các nội dung quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX đã được pháp luật quy định.
Kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề này, đại diện Cục Phát triển HTX, Bộ KH&ĐT cho rằng cần bố trí ngân sách nhất định hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ HTX cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi giai đoạn phát triển. tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các Luật theo hướng ưu đãi hơn hiện nay cho các HTX, tổ hợp tác; phát huy sự tham gia tích cực của mọi thành phần, tổ chức trong phát triển kinh tế tập thể.

HẠ AN