BizLIVE - Tổng cục Hải quan ước tính, trong năm 2019 đã có 142.000 ô tô nhập khẩu về Việt Nam, trị giá đạt 3,1 tỷ USD, tăng 71% về lượng và tăng 69,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Người Việt chi 3,1 tỷ USD nhập khẩu ô tô trong năm 2019
Ảnh minh họa.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 44,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,8 tỷ USD, giảm 4,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, tăng 6,8%.
Ước tính đến hết năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7%.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2019 ước tính thâm hụt 1 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong  năm 2019, cả nước xuất siêu 9,94 tỷ USD.
Trong đó có một số mặt hàng xuất, nhập khẩu đáng chú ý trong tháng 12/2019 như: Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc ước tính đạt 8 nghìn chiếc, trị giá đạt 140 triệu USD trong tháng 12/2019, giảm 32 % về lượng và giảm 47,5% về trị giá so với tháng trước.
Ước tính đến hết tháng 12/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 142 nghìn chiếc, trị giá đạt 3,1 tỷ USD, tăng 71% về lượng và tăng 69,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Mặt hàng quặng và khoáng sản khác ước tính đạt 250 nghìn tấn, tăng 105,3% so với tháng trước song trị giá là 12 triệu USD, giảm 2,5%. Lượng xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 2.891 nghìn tấn, trị giá ước đạt  214 triệu USD, giảm 0,2% về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Mặt hàng dầu thô xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 490 nghìn tấn, tăng 120% so với tháng trước và trị giá là 180 triệu USD, tăng 59,9%. Ở chiều ngược lại, lượng nhập khẩu trong tháng 12/2019 của mặt hàng này ước đạt là 600 nghìn tấn, trị giá là 273 triệu USD tương đương so với tháng trước. Như vậy, lượng nhập khẩu trong 12 tháng/2019 ước tính đạt 7,68 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,62 tỷ USD, tăng 48,2% về lượng và tăng 31,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Về mặt hàng than đá, trong tháng 12/2019, Việt Nam xuất khẩu ước tính đạt 1.500 nghìn tấn, giảm 16,8% so với tháng trước và trị giá là 20 triệu USD, giảm 21,2%. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu ước đạt 4.000 nghìn tấn, tăng 30,6% so với tháng trước và trị giá là 314 triệu USD, tăng 32,1%.
Xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 12/2019 ước tính là 900 nghìn tấn, trị giá là 526 triệu USD tương đương so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 12 tháng/2019 ước tính đạt 9,76 triệu tấn, trị giá ước đạt 5.929 tỷ USD, giảm 14,5% về lượng và giảm 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

HẠ AN