Năng suất lao động ngành chế biến chế tạo của Việt Nam bằng 7% Nhật Bản

Hạ An

14:36 26/04/2019

BizLIVE - Báo cáo Năng suất và cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam cho thấy, năng suất lao động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam rất thấp so với các nước trong khu vực.

Năng suất lao động ngành chế biến chế tạo của Việt Nam bằng 7% Nhật Bản

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo Năng suất và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam vừa được công bố sáng 26/4, xếp hạng chỉ số cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam cải thiện từ vị trí gần 100 vào năm 1990 lên thứ 40 vào năm 2015.
Mặc dù, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã có sự cải thiện rõ nét về năng suất và khả năng cạnh tranh trong những năm gần đây, song khoảng cách với các nước so sánh vẫn còn lớn.
Trong một số chỉ tiêu như tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị đầu ra hoặc doanh thu và RCA Việt Nam vượt trội hơn so với Ấn Độ và Bangladesh, còn trong chỉ số hiệu suất công nghiệp chế biến, chế tạo khác, đặc biệt là năng suất lao động, Việt Nam tụt lại sau các nước so sánh trong khu vực như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Báo cáo cũng cho thấy, năng suất lao động ngành chế biến chế tạo của Việt Nam vẫn chỉ bằng 1/4 năng suất lao động của Trung Quốc và Malaysia, 1/3 của Indonesia và Philippines, 1/2 của Ấn Độ và Thái Lan và chỉ bằng khoảng 7% của Nhật Bản và Hàn Quốc vào năm 2015.
Tuy nhiên, năng suất và khả năng cạnh tranh của các tiểu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có sự khác nhau đáng kể. Trong đó, khoảng cách về năng suất lao động của Việt Nam so với các nước có khoảng cách lớn ở các tiểu ngành như: May, da giày và các sản phẩm hoá chất, trong khi các tiểu ngành điện tử, phương tiện giao thông, đồ gỗ và kim loại cơ bản đã có sự rút ngắn khoảng cách với các quốc gia khác.
 Ông Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam
Nhận định về vấn đề này, ông Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam cho biết, năng suất lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Chuyển dịch cơ cấu ngành, mức đầu tư về công nghệ của doanh nghiệp và sự tham gia của các doanh nghiệp mới.
Do đó, khi năng suất lao động của chúng ta thấp thì phải rà soát lại những nguyên nhân để cải thiện tình trạng này. Trên thực tế, năng suất lao động của Việt Nam được cải thiện là do chuyển dịch cơ cấu ngành còn việc phát triển về công nghệ và việc tham gia của doanh nghiệp mới vẫn còn thấp.
Vì vậy, cần chú ý đặc biệt đến các yếu tố công nghệ, liên doanh liên kết và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu để nâng cao năng suất lao động.

HẠ AN

Thăm dò ý kiến
Bạn đã dùng thẻ tín dụng chưa, cảm nhận của bạn về việc dùng thẻ tín dụng là gì?