BizLIVE - Thông báo từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2016 cao nhất là 2,028 tỷ/người đến từ một doanh nghiệp FDI ở TP. Hồ Chí Minh, còn mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2016 thuộc về một doanh nghiệp FDI ở Hải Dương với mức thưởng là 624 triệu đồng/người. 
Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 624 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Số liệu khảo sát của 63 tỉnh, thành (gồm 13.178 doanh nghiệp với 2,4 triệu người lao động) thì tiền thưởng Tết năm 2016 có nhiều thay đổi so với năm 2015. 
Về tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2016, có 72% số doanh nghiệp báo cáo có tiền thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân khoảng 1,18 triệu đồng/người, tăng 1,6% so với năm 2015. Người có mức thưởng cao nhất là 2.028 triệu đồng/người (doanh nghiệp FDI ở TP. Hồ Chí Minh). Người có mức thưởng thấp nhất là 24.000 đồng/người (doanh nghiệp FDI ở Thái Bình).
Tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI) và người có mức thưởng thấp nhất là 150.000 đồng/người (đến từ một công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước và doanh nghiệp FDI). 
Tại TP. Hồ Chí Minh, người có mức thưởng cao nhất là 2.028 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI) và người có mức thưởng thấp nhất là 134.000 đồng/người (ở doanh nghiệp FDI).
Về tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, có 87% số doanh nghiệp báo cáo dự kiến có tiền thưởng Tết Nguyên đán 2016 với mức thưởng bình quân khoảng 1 tháng lương (khoảng 5,53 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với thưởng Tết Nguyên đán 2015). Người có mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng/người (doanh nghiệp FDI ở Hải Dương). Người có mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng/người (doanh nghiệp FDI ở Bình Phước). 
Tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI) và người có mức thưởng thấp nhất là 450.000 đồng/người (thuộc doanh nghiệp FDI). 
Tại TP. Hồ Chí Minh, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp dân doanh) và người có mức thưởng thấp nhất là 3,09 triệu đồng/người (doanh nghiệp FDI).
Ngoài ra, trong tổng số trên 13.000 doanh nghiệp báo cáo đến ngày 31/12/2015, vẫn còn 14 doanh nghiệp thuộc 8 tỉnh, thành phố nợ khoảng 16,5 tỷ đồng tiền lương của 2.300 lao động và hơn 1.700 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc không có tiền thưởng Tết cho người lao động. 

TUYẾT NHUNG