BizLIVE - Trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, yếu tố quan trọng nhất chính là con người... Các tỉnh miền Trung có lợi thế lớn nhất về nhân lực với con người kiên cường, mạnh mẽ, chăm chỉ.
“Miền Trung có lợi thế lớn nhất về nhân lực với con người kiên cường, chăm chỉ”
Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung

Du lịch miền Trung chưa tương xứng với tiềm năng

Phát biểu tại Hội nghị Phát triển Kinh tế miền Trung tổ chức tại FLC Quy Nhơn sáng nay (20/8), ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, miền Trung là khu vực quan trọng về du lịch. Theo thống kê, miền Trung có 5 di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, 60 di tích quốc gia và 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. 

Năm 2018, các tỉnh miền Trung đón khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 50 triệu lượt khách, chiếm 30% cả nước. Về doanh thu du lịch, đạt khoảng 119 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 34%. Tuy nhiên nếu tính tỷ trọng trong tương quan cả nước còn khá thấp, chỉ đạt 19%.

Những địa bàn trọng điểm của du lịch miền Trung bao gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa. Bên cạnh đó, cũng có nhiều địa phương đang vươn lên về phát triển du lịch như Thanh Hóa, Nghệ An, song ngành du lịch của khu vực này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

Trước tiên, hiệu quả kinh doanh du lịch miền Trung chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế dù đã có 13 khu du lịch quốc gia. Công tác quản lý, điều hành quản lý còn hạn chế, nhiều điểm du lịch khai thác tự phát, chưa có nhiều sản phẩm gắn với nhiều giá trị văn hóa, ngoại trừ một số địa điểm như Hội An, Huế.

Nguồn nhân lực du lịch còn nhiều hạn chế, các cơ sở đào tạo nhân lực du lịch yếu. Hoạt động du lịch trong khu vực còn chưa thực sự gắn với hoạt động bảo tồn.

Theo Thứ trưởng Tùng, việc hoàn thiện chính sách, cơ chế liên kết du lịch của vùng, cơ chế điều phối vùng và phân công trong vùng cần được thực hiện như sau: Du lịch miền Trung cần phải được đặt trong sự phát triển của cả nước, phát huy tính kết nối giữa Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và ngoài ra một số địa phương mới. Cần phát triển không gian du lịch, phát triển quy hoạch du lịch của vùng, thu hút đầu tư trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải. 

Thứ tưởng Lê Quang Tùng kiến nghị, cần tập trung thu hút đầu tư vào các khu đã được quy hoạch, tạo ra động lực phát triển cho du lịch miền Trung. Nghiên cứu kế hoạch phát triển chung cho cả khu vực. Kiện toàn lại hệ thống cơ sở đào tạo hiện có, từ đó hình thành ra lộ trình cụ thể.

Cuối cùng, tập trung vào chương trình quảng bá xúc tiến chung của vùng, xác định thị trường đặc trưng của vùng, xây dựng kế hoạch triển khai riêng và chung. Triển khai phát triển công nghệ vào du lịch, hệ sinh thái du lịch thông minh. Sớm hình thành cổng thông tin du lịch miền Trung, phát triển du lịch gắn với môi trường, tạo ra môi trường phát triển du lịch bền vững.

Công nghiệp chưa tạo ra sự lan tỏa đối với phát triển kinh tế vùng

Liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, miền Trung đã chứng kiến bước phát triển lớn trong thời gian vừa qua, lĩnh vực công nghiệp đóng góp quan trọng vào GRDP, thu ngân sách, phát triển công ăn việc làm,...

Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, phát triển công nghiệp đã diễn ra mạnh mẽ tại một số địa phương nhưng vẫn chưa đạt được mức phát triển chung của vùng, đặc biệt, chưa tạo ra sự lan toả đối với phát triển kinh tế vùng.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, cùng với các nền tảng về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực,...thì càng có nhiều cơ hội tạo ra bước đột phá phát triển kinh tế miền Trung.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, cần có sự quan tâm của cả vùng để đưa ra cơ chế phân công, phát triển hợp lý, trong các ngành công nghiệp có tiềm năng như công nghiệp chế tạo, năng lượng,... Cũng như có những chính sách cụ thể hoá những giải pháp để phát triển kinh tế miền Trung.

Phát huy lợi thế "rừng vàng, biển bạc"

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho rằng, 14 tỉnh miền Trung với vai trò là “chiếc đòn gánh” của đất nước, mở ra xa lộ hành lang đông tây kết nối với các vùng kinh tế lớn của thế giới. Cùng với đó là tiềm năng về địa lý, tài nguyên thiên nhiên, văn hoá…tuy nhiên, kinh tế miền Trung vẫn còn nhiều hạn chế.

“Về tồn tại ở khu vực nông nghiệp, suy cho cùng kinh tế nông nghiệp cơ bản vẫn là nhỏ lẻ, số doanh nghiệp chưa nhiều. Vì vậy, kinh tế nông nghiệp miền Trung chưa thực sự phát triển”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá.

Do đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiến nghị cần khơi dậy tiềm năng rất lớn về nông nghiệp tại khu vực miền Trung, đặc biệt là các ngành: Dược liệu, cây ăn quả, du lịch sinh thái rừng, đặc biệt là hình thành khu vực kinh tế rừng tại miền Trung.

Về khai thác thuỷ sản, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, chủ trương chung là không tăng sản lượng khai thác thuỷ hải sản tự nhiên, do đó phải tăng chế biến sâu gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như có các quy hoạch về nuôi trồng thuỷ hải sản.

Nhân lực là lợi thế lớn của miền Trung

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng lại cho rằng, các tỉnh miền Trung có lợi thế lớn nhất về nhân lực với con người kiên cường, mạnh mẽ, chăm chỉ. Trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, yếu tố quan trọng nhất chính là con người.

Tại Bình Đỉnh, FPT đang đầu tư phát triển trung tâm công nghệ, nhiều nhà đầu tư phát triển các trường đại học. Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin là nền tảng của kinh tế số. Đầu tư hạ tầng số chỉ từ 1/10 đến 1/20 so với hạ tầng giao thông. Các tỉnh miền Trung cần đi đầu về công nghệ và hạ tầng viễn thông. “Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Các tỉnh miền Trung hoàn toàn có thể đi đầu về các nôi dung trên”, Bộ trưởng Hùng nói.

Ông dẫn chứng về tỉnh Thừa Thiên Huế và cho biết hiện tỉnh này đang làm tốt nhất về phát triển hạ tầng số.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, cuộc cách mạng 4.0 còn là cuộc cách mạng về thể chế chính sách. "Các tỉnh miền Trung không có nhiều thứ để mất nên có thể chấp nhận cái mới nhanh hơn. Đổi mới sáng tạo về mô hình kinh doanh làm cái nôi để phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới", Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh.

HẠ AN - NGỌC DIỆP