Lương thấp không khuyến khích công viên chức làm việc, cống hiến

N.Mạnh

16:57 01/11/2017

BizLIVE - Thảo luận tại Quốc hội ngày 1/11, đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) cho rằng mức lương công chức hành chính vẫn chưa phản ánh đúng giá trị của người lao động có chuyên môn, do vậy khó thu hút nhân tài...

Lương thấp không khuyến khích công viên chức làm việc, cống hiến

Đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam).

Tiếp tục kỳ họp thứ 4, ngày 1/11, Quốc hội bước vào ngày thứ hai thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch dự toán chi ngân sách 2018 và tài chính 3 năm 2018  - 2020.
Thảo luận tại phiên làm việc buổi chiều, đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) cho rằng mức lương công chức hành chính vẫn chưa phản ánh đúng giá trị của người lao động có chuyên môn.
Ông cho biết từ năm 1960 đến nay chính sách tiền lương đã trải qua nhiều lần cải cách lớn. Riêng từ năm 2004 đến nay, dù được điều chỉnh cả chục lần song thang bảng lương khu vực hành chính vẫn thấp xa so với các khu vực khác.
Số thang bậc, ngạch lương còn nặng về bằng cấp, thâm niên chưa theo yêu cầu công việc. Hệ số giữa các bậc, ngạch còn thấp làm giảm hiệu quả. Điều này đã không khuyến khích công chức, viên chức làm việc, cống hiến, đại biểu nhận định.
Theo ông Bình, bảng lương của khu vực hành chính thấp hơn mức bình quân của thị trường. Do đó, mức lương của công chức chưa phản ánh rõ giá trị của người lao động với giá trị cao, do vậy không thu hút được nhân tài.
Hiện cũng có quá nhiều loại phụ cấp vừa không bù đắp được hao phí sức lao động tăng thêm, vừa không công bằng với các công chức hành chính trong hệ thống chính trị, vấn đề này cũng đã được phản ánh rất nhiều.
Đại biểu Bình cho rằng, bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thì cần đổi mới thang bậc lương theo vị trí việc làm, tăng hệ số giãn cách từng bậc, ngạch.
Ngoài ra còn hoàn thiện chính sách các loại phụ cấp cho phù hợp, trong đó chú trọng phụ cấp ngành nghề. Khuyến khích các ngành nghề kỹ thuật cao, thu hút ngân tài vào làm việc trong cơ quan nhà nước.
Còn theo đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình), rất nhiều những hạn chế yếu kém được nêu rất nhiều nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. Một phần nguyên nhân đó chính là do bố trí bộ máy, phân cấp phần quyền chưa phù hợp.
"Cấp xã phường là cấp gắn với dân nhưng bấy lâu này cấp này đang bị nhìn nhận mờ nhạt, đội ngũ cán bộ chắp vá", ông Phương nói.
Theo đại biểu Phương, nhiều cán bộ cho rằng "chúng tôi được đãi ngộ như thế nên chỉ làm việc được như thế thôi", ngược lại cấp trên cũng nghĩ "làm như thế nên chỉ được đãi ngộ vậy thôi".
Thời gian tới, đại biểu đề nghị cần phân cấp phân quyền cho cấp xã nhiều hơn, đào tạo bài bản hơn và có chính sách đãi ngộ tốt hơn.

N.MẠNH