BizLIVE - Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội đề nghị làm rõ việc sửa đổi Luật Xây dựng lần này có chấm dứt được tình trạng sai phạm trong các công trình xây dựng hay không.
Luật Xây dựng 2014: Chỉ sửa đổi bổ sung một số điều hay sửa toàn diện?
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà
Sáng 18/9, tiếp tục phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nêu, trong thực tiễn triển khai thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 đã xuất hiện một số vướng mắc, hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung, như: một số quy định tại về nội dung, phạm vi, thẩm quyền thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn về công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế chưa phù hợp với nguyên tắc.

Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước chỉ kiểm soát nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, kiểm soát sự phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương pháp tính định mức, đơn giá của các dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan tư vấn phải tự chịu trách nhiệm về các nội dung cụ thể của dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng cũng là những bất cập trong Luật Xây dựng 2014.

Đặc biệt, còn thiếu một số quy định điều chỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị (dự án có những đặc điểm riêng, khác với dự án xây dựng công trình thông thường như: quy mô, diện tích chiếm đất lớn, sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, thời gian thực hiện dự án thường kéo dài, có nhiều chủ thể tham gia, dự án vừa xây dựng vừa kinh doanh, khai thác…).

 Toàn cảnh phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi Luật Xây dựng 2014 diễn ra sáng 18/9
Thẩm tra Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Phan Xuân Dũng cho biết, cơ bản tán thành các nội dung. Theo đó, việc ban hành Luật sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng; tăng hiệu quả đầu tư, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí đặc biệt là đối với các hoạt động đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước...
Qua nghiên cứu, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy, hồ sơ dự án Luật của Chính phủ trình Quốc hội đã được chuẩn bị công phu, đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban soạn thảo đã tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật; tham khảo chính sách, pháp luật về xây dựng của một số quốc gia; đánh giá tác động của việc ban hành Luật; đã có dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật. Nội dung dự thảo Luật có nhiều quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước và yêu cầu hội nhập quốc tế trong hoạt động đầu tư xây dựng. Dự án Luật đủ điều kiện để trình Quốc hội trong Kỳ họp thứ 8 tới đây.
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung; tên gọi của dự thảo Luật như Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, Luật Xây dựng có hiệu lực từ đầu năm 2015, một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật mới được ban hành, chưa có nhiều thời gian để đánh giá, tổng kết đầy đủ, toàn diện. Vì vậy, trước mắt chỉ nên sửa đổi, bổ sung những nội dung thực sự cấp bách, cần thiết, đã được tổng kết, đánh giá và có sự đồng thuận cao.
Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật Xây dựng 2014, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị sửa đổi toàn diện Luật Xây dựng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay như ý kiến kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
Đồng thời, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội đề nghị làm rõ vấn đề Luật sửa đổi lần này có chấm dứt được tình trạng sai phạm trong các công trình xây dựng không, tình trạng cơi nới các nhà chung cư, các nhà siêu mỏng xuất hiện ngày càng nhiều.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, Luật Xây dựng hiện hành có hiệu lực được hơn 4 năm, tuy nhiên đề nghị Chính phủ rà soát ngoài 37 văn bản hướng dẫn thi hành thì còn vấn đề nào của Luật mà chưa được hướng dẫn thi hành không?
Theo bà Lê Thị Nga, báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng cần được làm kỹ lưỡng; chỉ rõ tình hình vi phạm xây dựng ở mức độ như thế nào; tình trạng xuống cấp công trình rất nhanh, nhất là ở công tình đầu tư công; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm tiến hành ra sao…từ đó việc sửa đổi mới đảm bảo giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay.
Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, về phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật đề nghị Chính phủ cân nhắc và đưa ra quyết định xem sửa đổi bổ sung một số điều hay sửa đổi toàn bộ dự án luật.
Đồng thời, Chính phủ cần rà soát lại các nội dung sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật. Sau phiên họp, đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Cơ quan thẩm tra tiến hành thẩm tra chính thức để trình dự án Luật ra Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào Kỳ họp thứ 8 tới đây.

HẠ AN