[Infographic] Toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam 2016 qua các con số

N.Mạnh - Cường Trương

07:07 01/01/2017

BizLIVE - Số liệu Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, năm 2016, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,21%...

 

 

N.MẠNH - CƯỜNG TRƯƠNG