BizLIVE - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,59%, xuất siêu 7 tỷ USD, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 18,3 tỷ USD, khách quốc tế 14,4 nghìn lượt là những con số ấn tượng trong 10 tháng.
[Infographic] Kinh tế 10 tháng năm 2019 qua các con số

HẠ AN
Theo Cuộc sống An toàn