Hải Phòng được hưởng cơ chế đặc thù tài chính

N.Mạnh

00:09 16/05/2017

BizLIVE - Tỷ lệ dư nợ vay ngân sách của Hải Phòng được phép tăng 10%, lên mức 40% so với quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước 2015 nhằm hỗ trợ nhu cầu phát triển của thành phố.

Hải Phòng được hưởng cơ chế đặc thù tài chính

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra.

Chiều ngày 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng.
Theo báo cáo thẩm tra dự thảo của Ủy ban Tài chính ngân sách, Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời Hải Phòng còn là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, đô thị loại I, trung tâm cấp quốc gia.
Do vậy, việc Chính phủ dự kiến ban hành Nghị định về một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với Hải phòng là cần thiết, Uỷ ban Tài chính ngân sách nhận định.
Về mức dư nợ vay của ngân sách thành phố Hải Phòng, tại điểm b khoản 6 Điều 7 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “Đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp”.
Tuy nhiên, Chính phủ đề nghị cho phép nâng mức dư nợ vay của ngân sách thành phố thêm 10% do thực tế cho thấy nhu cầu vốn đầu tư phát triển của Thành phố trong thời gian tới là rất lớn nên mức khống chế 30% này gây khó khăn trong công tác huy động vốn.
Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ vì thực tế cho thấy, Hải Phòng có nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn trong khi việc hỗ trợ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương còn hạn chế.
Vì vậy, theo Uỷ ban này, việc nâng mức dư nợ vay như Chính phủ trình sẽ góp phần giúp Thành phố có thêm cơ hội và điều kiện trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời, mức dư nợ vay 40% cho ngân sách Hải Phòng cũng tương đồng với mức dư nợ vay của Đà Nẵng đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.
Chính phủ cũng đề nghị ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và các khoản thu Ngân sách trung ương được hưởng 100%; nhưng không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện năm trước.
Về vấn đề này, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản tán thành với quy định trên đối với Hải Phòng và cho rằng tỷ lệ hỗ trợ này là hợp lý và phù hợp với mặt bằng hỗ trợ đối với một số địa phương đã được áp dụng cơ chế đặc thù như Đà Nẵng.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính- ngân sách đặc thù đối với Hải Phòng.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc ban hành Nghị định là phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị cũng như quy định tại điều 74, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
“Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP.HCM, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Về mức dư nợ cho vay, theo quy định của luật Ngân sách nhà nước, Hải Phòng có mức dư nợ vay ngân sách không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Chính phủ đề nghị tăng thêm 10% vì đây là cơ chế đặc thù. Hơn nữa, mức này tương đồng với Thành phố Đà Nẵng và phù hợp Luật Ngân sách nhà nước nên đề nghị này là phù hợp.
Về bổ sung mục tiêu từ nguồn tăng thu so với dự toán và thưởng vượt thu, Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí cao với mức bổ sung có mục tiêu cho Hải Phòng 70% số tăng thu so với dự toán thu được giao từ khoản thu phân chia dưới ngân sách Trung ương và các địa phương. Khoản thu ngân sách Trung ương được hưởng 100% nhưng không vượt quá số tăng thu ngân sách Trung ương trên địa bàn so với thực hiện năm trước.

N.MẠNH