BizLIVE - Thủ tướng vừa có quyết định điều chỉnh giảm 1.602 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 còn dư và kế hoạch vốn các năm 2016 - 2019 của các dự án cải tạo đường HCM.
Giảm hơn 1.600 tỷ vốn các dự án cải tạo đường Hồ Chí Minh
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.
Theo đó, Thủ tướng quyết định điều chỉnh giảm 1.602 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 còn dư và kế hoạch vốn các năm: 2016, 2017, 2018, 2019 tương ứng của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.
Đồng thời, bổ sung 719 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp tục còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cho các dự án khác.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 420 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp tục còn dư từ số vốn điều chỉnh giảm kế hoạch các năm 2016, 2017, 2018 để thực hiện các dự án bổ sung vốn.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát quy mô, thiết kế bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các dự án trong danh mục theo quy định hiện hành.
Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan rà soát, các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, xác định số vốn còn dư để bổ sung cho các dự án sử dụng vốn dư đợt 3 theo Quyết định ngày 29/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai và theo dõi tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục thực hiện còn dư đã được giao cho các dự án.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án được bổ sung vốn cũng như chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp tục còn dư.

HẠ AN