BizLIVE - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phải nhấn mạnh đến mức độ đáng báo động và tính cấp bách của vấn đề giải ngân đầu tư công.
Giải ngân đầu tư công: “Một con số rất đáng báo động”
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
Ngày 26/6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến về việc thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 2019.
Phát biểu tại hội nghị, kết quả giải ngân so với kế hoạch từ năm 2016 đến nay được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh “là một con số rất đáng báo động”.
Cụ thể, theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài được điều chỉnh theo nghị quyết của Quốc hội là 360.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, tổng số đã giao trong dự toán ngân sách nhà nước của giai đoạn 2016 - 2019 là 244.300 tỷ đồng, số còn lại chưa giao là 115.700 tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch điều chỉnh của cả giai đoạn.
Số đã giải ngân, lũy kế từ năm 2016 đến tháng 5/2019, là 133.042 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch đã giao của giai đoạn 2016 - 2019 và bằng 36,96% kế hoạch trung hạn điều chỉnh giai đoạn 2016 - 2020; nếu so với kế hoạch ban đầu là 300.000 tỷ đồng vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài, thì mới giải ngân đạt 46%.
Cụ thể từng năm, năm 2016 dự toán Quốc hội quy định là 50.000 tỷ đồng, giải ngân đạt 42.552 tỷ đồng, bằng 81,1% dự toán Quốc hội giao và bằng 88,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Năm 2017, dự toán Quốc hội giao là 74.034 tỷ đồng gồm kế hoạch vốn bổ sung trong năm là 14.034 tỷ đồng, giải ngân đạt 56.578 tỷ đồng, bằng 76,4% dự toán Quốc hội giao, bằng 78,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Năm 2018, dự toán Quốc hội giao là 60.226 tỷ đồng, giải ngân đạt 32.307 tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán Quốc hội giao và bằng 59% kế hoạch Thủ tướng giao.
Đáng chú ý, năm 2019, dự toán Quốc hội giao là 60.000 tỷ đồng, đã giao là 47,5 nghìn tỷ đồng, số còn lại Thủ tướng chưa giao là 12.500 tỷ đồng. Giải ngân 5 tháng đầu năm chỉ đạt 1.605 tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán Quốc hội giao và bằng 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Tại hội nghị trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đến hết năm 2019, còn 166.958 tỷ đồng chưa được giải ngân. Theo kế hoạch điều chỉnh của Quốc hội là 360.000 tỷ đồng của cả giai đoạn 2016 - 2020, thì số chưa giải ngân còn lại là 222.958 tỷ đồng.
“Đây là một con số rất đáng báo động”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tại hội nghị, cũng như xem đây là vấn đề cấp bách cần sự phối hợp của các bộ, ngành trung ương, các cơ quan quản lý dự án, các chủ dự án và đối tác phát triển để cùng bàn giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân thời gian tới.

HẠ AN