BizLIVE - Dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong Trung tâm.
 
Đề xuất thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
Ảnh minh họa.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (Trung tâm) để lấy ý kiến góp ý.
Theo đó, Nghị định này quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong Trung tâm.
Cụ thể, Trung tâm sáng tạo đổi mới quốc gia được giao đất với thời hạn 50 năm tại Khu nghiên cứu và Phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê theo quy định.
Trung tâm được sử dụng diện tích đất được thuê để xây dựng các công trình theo hai phân khu: Phân khu số 1 với diện tích khoảng 9 ha, là khu vực xây dựng tòa nhà trụ sở Trung tâm; Phân khu số 2 với diện tích khoản 14 ha, là khu vực xây dựng các công trình hỗ trợ, bao gồm nhà ở, trường học, bệnh viện, khu thương mại, và các công trình phục vụ đời sống khác để hỗ trợ Trung tâm thu hút nhân tài công nghệ trong và ngoài nước đến làm việc và sinh sống tại Trung tâm.
Ngoài ra, Trung tâm này cũng được sử dụng diện tích đất được cho thuê để kinh doanh, liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư phù hợp để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm mà không phải nộp tiền sử dụng đất và ddược hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 10% trong ba mươi năm.
Nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc trực tiếp tại Trung tâm và thành viên gia đình được hỗ trợ thực hiện thủ tục xin thị thực nhập cảnh và xin giấy phép lao động với thời hạn phù hợp với thời gian làm việc tại Trung tâm theo quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo nếu được Trung tâm và đối tác của Trung tâm lựa chọn tham gia các chương trình ươm tạo (incubation) và tăng tốc (acceleration) được hưởng các ưu đãi và khuyến khích như: Bố trí văn phòng, ưu đãi về thuế, thủ tục hành chính,... trong thời gian tối đa 3 năm.
Đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh chưa được quy định theo pháp luật hiện hành, doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được tự chủ triển khai mô hình kinh doanh, bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ ra thị trường cho đến khi có quy định của pháp luật đối với sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh đó, trừ các sản phẩm, dịch vụ bị cấm đầu tư kinh doanh hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, môi trường, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe cộng đồng.

HẠ AN