BizLIVE - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku - tỉnh Gia Lai có quy mô khoảng hơn 191 ha, vốn đầu tư 517,553 tỷ đồng.
Đầu tư 517,553 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku
Ảnh minh họa.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku - tỉnh Gia Lai.
Dự án được thực hiện tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê và xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê là nhà đầu tư dự án.
Quy mô dự án khoảng hơn 191 ha, vốn đầu tư 517,553 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 155,266 tỷ đồng, vốn huy động là 362,287 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.
UBND tỉnh Gia Lai tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, quản lý và sử dụng tài sản công, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

N. NGA