BizLIVE -

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà nước là 200 tỷ đồng.

Đầu tư 1.200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Ledana tại Bình Phước
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ledana tại xã Lộc Thạch, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Dự án này do Công ty Cổ phần Quốc tế Lê Đại Nam làm chủ đầu tư.
Theo phê duyệt, dự án có quy mô diện tích 424,54 ha với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn góp đầu tư của Nhà nước là 200 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban Quản lí Khu kinh tế tỉnh Bình Phước yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh rút ngắn tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư; chịu trách nhiệm đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo các giai đoạn thực hiện dự án theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

N. NGA