Đài Loan có 2.401 dự án đầu tư tại Việt Nam

Gia Cát

09:19 05/04/2015

BizLIVE -

Quy mô vốn bình quân một dự án của Đài Loan khoảng 11,8 triệu USD/dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 28,5 tỷ USD.

Đài Loan có 2.401 dự án đầu tư tại Việt Nam

Formosa, dự án đầu tư lớn nhất tại Việt Nam của Đài Loan. Hình ảnh vụ sập giàn giáo trên công trường Formosa Hà Tĩnh.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính lũy kế đến tháng 3, Đài Loan có 2.401 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 28,5 tỷ USD (chiếm 13% tổng số dự án và 11% tổng vốn đầu tư FDI của Việt Nam) và xếp thứ tư trong số quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. 

Quy mô vốn bình quân một dự án của Đài Loan khoảng 11,8 triệu USD/dự án.

Hiện nay, các nhà đầu tư Đài Loan đã đầu tư vào 18/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. 

Đa phần các dự án của Đài Loan tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 1.872 dự án và 23,5 tỷ USD tổng vốn đầu tư, chiếm 78% tổng số dự án và 82,5% tổng vốn đăng ký của Đài Loan tại Việt Nam. 

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 26 dự án và 1,69 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 6% tổng vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam). Ngành xây dựng đứng thứ 3 với  108 dự án và 1,5 tỷ USD tổng vốn đầu tư ( chiếm 5,4% tổng vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam).

Hà Tĩnh đứng đầu trong các tỉnh, thành phố về thu hút FDI từ các nhà đầu tư Đài Loan với 36 dự án và 10,2 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 36% tổng vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam). 

Trong đó có dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam hiện nay là dự án Formosa Hà Tĩnh có vốn đầu tư 9,996 tỷ USD. 

Đồng Nai đứng thứ hai với 333 dự án và 4,8 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 17% tổng vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam). 

Bình Dương đứng thứ ba với 688 dự án và 2,6 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư của Đài Loan tại Việt Nam). Bình Dương cũng là tỉnh thu hút được nhiều dự án của Đài Loan nhất (chiếm 28,7% tổng số dự án FDI của Đài Loan tại Việt Nam).

Trong quý I/2015, Đài Loan đã đầu tư 14 dự án mới và có 5 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 47 triệu USD.

Cục Đầu tư nước ngoài khuyến nghị, trong thời gian tới, cần có những giải pháp để thu hút hơn nữa các nhà đầu tư Đài Loan đầu tư vào các lĩnh vực có công nghệ cao, thân thiện với môi trường...

GIA CÁT