BizLIVE - Công tác khảo sát, thiết kế đã tuân thủ các quy trình, song tư vấn thiết kế chưa phát hiện ra và chưa đề xuất khảo sát đoạn tuyến tại khu vực có điều kiện địa hình đặc biệt, bất lợi.
 
Đã xác định nguyên nhân đường 250 tỷ nát bét sau 3 tháng thông xe
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê phát hiện nứt toác vào ngày 3/9
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai về kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình đoạn Km10+200 - Km10+350 thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Văn bản nêu rõ, vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 03/9 đã xảy ra hiện tượng lún, nứt nền mặt đường đoạn tuyến từ Km10+200 - Km10+350 thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai thành lập Tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sự cố công trình. Đồng thời, giao Trung tâm kỹ thuật đường bộ thực hiện giám định chất lượng công trình phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố.
Trên cơ sở Báo cáo số 01/KD-CS ngày 07/10/2019 của Trung tâm kỹ thuật đường bộ về việc báo cáo kết quả kiểm định phục vụ giám định nguyên nhân sự cố công trình; Biên bản họp Tổ điều tra sự cố công trình ngày 09/10/2019 và báo cáo giám định nguyên nhân sự cố tại Văn bản số 696/CQLXD-ĐB2 ngày 10/10/2019, Bộ GTVT thông báo kết quả giám định.
Theo đó, nguyên nhân sự cố chính là do 2 lớp đất yếu nằm phía dưới lớp vỏ cứng, phân bổ rộng khắp khu vực xảy ra sự cố và xuất hiện nước ngầm, chưa phát hiện được để xử lý triệt để trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, gây mất ổn định công trình.
Về phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan, văn bản Bộ GTVT cho hay, công tác khảo sát, thiết kế đã cơ bản tuân thủ các quy trình. Tuy nhiên, tư vấn thiết kế lập hồ sơ bước thiết kế bản vẽ thi công chưa phát hiện ra cũng như chưa đề xuất khảo sát bổ sung khi đoạn tuyến đi qua khu vực có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn đặc biệt, bất lợi.
Hơn nữa, khi phát hiện có nước ngầm, các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, Ban Quản lý dự án (QLDA) 6 chưa nghiên cứu, xem xét đầy đủ các điều kiện thời tiết bất lợi trong quá trình khai thác; việc phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Đối với tư vấn thiết kế, do kinh nghiệm của cá nhân tham gia công tác khảo sát còn hạn chế, chưa đánh giá hết các nguyên nhân, điều kiện bất lợi của thời tiết, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể.
Đối với tư vấn giám sát, việc kiểm soát quá trình thi công chưa kịp thời phát hiện ra các điều kiện bất lợi về địa hình, địa chất, thủy văn, do đó chưa báo cáo Ban QLDA 6, tư vấn thiết kế kịp thời xử lý đảm bảo ổn định công trình lâu dài,... yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể.
Đối với nhà thầu thi công, do công trình mới thi công hoàn thành, chưa được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, để đẩy nhanh tiến độ huy động công trường, khắc phục ngay sự cố hư hỏng, yêu cầu Ban QLDA 6 đàm phán với nhà thầu thi công để khẩn trương triển khai khắc phục hư hỏng nêu trên;
Ngoài những nguyên nhân khách quan nêu trên, nguyên nhân chủ quan là trong quá trình triển khai dự án Ban QLDA 6, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công khi nghiên cứu thiết kế bản vẽ thi công, chưa lường trước, chưa đưa ra các dự báo... để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tại khu vực có điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp.
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 48, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.
Để an toàn cho người dân trong vùng dự án và không làm ảnh hưởng đến các đoạn tuyến liền kề, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét, quyết định cho phép dỡ tải để triển khai các bước xử lý tiếp theo khắc phục sự cố công trình xây dựng theo quy định

HẠ AN