Cán cân thương mại đổi chiều trong nửa đầu tháng 4

Hạ An

10:22 21/04/2019

BizLIVE - Theo Tổng cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 4 cán cân thương mại cả nước thâm hụt 0,75 tỷ USD, cán cân thương mại lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo thặng dư 0,63 tỷ.

Cán cân thương mại đổi chiều trong nửa đầu tháng 4

Ảnh minh họa.

Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,72 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,47 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch xuất khẩu 6,62 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu 5,74 tỷ USD. Lũy kế xuất nhập khẩu cả nước từ đầu năm đến 15/4, giá trị xuất khẩu đạt 68,55 tỷ USD, nhập khẩu đạt 67,92 tỷ USD.
Trong quý I/2018, cán cân thương mại trong tháng 1 và tháng 3 xuất siêu nhưng trong tháng 2 cũng từng có thời điểm nhập siêu.
 Cán cân thương mại của Việt Nam giai đoạn từ tháng 1/2019 đến kỳ 1 tháng 4/2019 (Đơn vị: Triệu USD)
Cụ thể, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 1/2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 43,33 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 22,075 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 21,26 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 815 triệu USD.
Tháng 2/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 28,58 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 13,91 tỷ USD, nhập khẩu đạt 14,67 tỷ USD, cán cân thương mại nhập siêu 760 triệu USD.
Sang đến tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 43,93 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 22,78 tỷ USD, nhập khẩu đạt 21,15 tỷ USD, thặng dự thương mại đạt 1,63 tỷ USD.
Lũy kế đến hết quý I, thặng dư thương mại của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 1,41 tỷ USD.

HẠ AN

Thăm dò ý kiến
Bạn đã dùng thẻ tín dụng chưa, cảm nhận của bạn về việc dùng thẻ tín dụng là gì?