“Cà phê doanh nhân” – nơi Quảng Ninh tạo niềm tin đối với nhà đầu tư

Vạn Xuân

22:45 06/12/2017

BizLIVE - Qua các phiên “Cafe Doanh nhân”, các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, nhận được sự đánh giá rất cao của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác điều hành của chính quyền địa phương trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp...

“Cà phê doanh nhân” – nơi Quảng Ninh tạo niềm tin đối với nhà đầu tư

Một phiên "Cafe Doanh nhân" giữa lãnh đạo Quảng Ninh với cộng đồng doanh nghiệp.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Quảng Ninh đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trên toàn tỉnh.
Nổi bật trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2017 là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh, tổng số TTHC được công bố tại trung tâm hành chính công các cấp theo quy định là 1.617 TTHC (không bao gồm các TTHC của các cơ quan ngành dọc). 
Hiện 100% các TTHC đưa vào giải quyết tại các trung tâm hành chính công được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được cập nhật công bố, niêm yết công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức để giúp cho tổ chức, người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, tra cứu. 
Trong năm, số lượng TTHC được thẩm định và phê duyệt tại các trung tâm hành chính công đã tăng lên rõ rệt so với năm 2016. Riêng Trung tâm Hành chính công tỉnh có 868/1.154 TTHC đủ điều kiện thực hiện nguyên tắc “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” tại chỗ.
Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2017, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc trên 1.400 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn; các sở, ngành, địa phương đã nhanh chóng trả lời, giải quyết dứt điểm trên 200 kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và thực hiện thủ tục pháp lý.
Đồng thời, tổ chức khảo sát thực địa, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, GPMB, đảm bảo tiến độ thi công... nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh tiếp tục chủ động thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, tiếp xúc doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế để tiếp thu ý kiến và vướng mắc của doanh nghiệp, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Tỉnh cũng chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp đảm bảo tuyệt đối không thanh tra, kiểm tra trùng lặp…
Đặc biệt, tháng 8/2017, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khai trương địa điểm mới “Cafe Doanh nhân” nằm trong khuôn viên trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu tiếp xúc, đối thoại giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp. 
Hằng tuần, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch chương trình và triển khai các phiên “Cafe Doanh nhân” theo chuyên đề, thiết thực với nhu cầu của doanh nghiệp như: Công nghệ sáng tạo, khởi nghiệp, hải quan… 
Qua các phiên “Cafe Doanh nhân”, các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, nhận được sự đánh giá rất cao của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác điều hành của chính quyền địa phương trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

VẠN XUÂN