Bộ trưởng Công Thương: “Cắt bỏ điều kiện kinh doanh không chỉ bó lại trong 675 điều kiện”

Nguyễn Thảo

16:22 13/10/2017

BizLIVE -

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, 675 điều kiện kinh doanh là con số dự kiến và thực tế có thể hơn hoặc kém so với số lượng đặt ra ban đầu và quan điểm là cắt giảm này phải đi vào thực chất.

 

Bộ trưởng Công Thương: “Cắt bỏ điều kiện kinh doanh không chỉ bó lại trong 675 điều kiện”

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Tại cuộc họp ban soạn thảo Nghị định sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương vào ngày 13/10, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, hiện số lượng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ ước tính đã cắt được 22% nên kế hoạch cắt giảm toàn bộ sẽ hoàn thành và trình Chính phủ chậm nhất vào cuối tháng 10 này.

Ông Tân cho biết, quan trọng nhất là cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, kiên quyết bám sát phương án theo Quyết định 3610A về việc loại bỏ 675 điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương.

Cũng theo ông Tân, quy định quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần có đánh giá tác động trong đó đánh giá tác động đến môi trường kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, các chủ thể. Đồng thời đánh giá tác động quản lý nhà nước, đảm bảo mục tiêu lợi ích chung, lợi ích công cộng, lợi ích cho người tiêu dùng.

Tại cuộc họp, Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, có 5 nguyên tắc căn bản của Bộ Công Thương khi tiến hành cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh là: hướng tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; dựa trên nền tảng quan trọng là các cam kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam cam kết tham gia; bám sát vào Luật Đầu tư; dựa trên đánh giá về các nguồn lực của cơ quan quản lý, các cấp địa phương; đảm bảo tính khả thi và cuối cùng là gắn với cải cách hành chính.

Bộ trưởng Công Thương cũng nhấn mạnh, sẽ không chỉ bó lại trong 675 điều kiện kinh doanh dự kiến cắt bỏ, con số loại bỏ thực tế có thể hơn hoặc kém so với số lượng đặt ra ban đầu.

“Quan điểm là cắt giảm này phải đi vào thực chất, có nghĩa phải đơn giản hóa, thuận lợi môi trường kinh doanh với các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Sau đó vẫn tiếp tục rà soát đơn giản hoá các thủ tục trên tinh thần từng đơn vị trong bộ chủ động làm”, Bộ trưởng Tuấn Anh cho biết thêm.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, các lĩnh vực quản lí nhà nước khác mà Bộ Công Thương chưa nêu trong đề án cắt giảm điều kiện kinh doanh lần này cũng như trong các Nghị định, Thông tư hướng dẫn mà Bộ đã và đang xây dựng thì vẫn sẽ tiếp tục được rà soát và triển khai trong thời gian tới.

NGUYỄN THẢO