Theo kế hoạch thoái vốn của Bộ NN&PTNT và Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số đơn vị đề nghị thoái vốn là 167 với tổng số vốn đề nghị thoái vốn là 3.273,9 tỷ đồng
Bộ NN&PTNT đã thoái vốn ở 72 đơn vị, thu về hơn 1.500 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Đây là một dấu mốc quan trọng để Bộ NN&PTNT sớm hoàn tất việc cổ phần hóa doanh nghiệp (CPHDN).

Theo kế hoạch thoái vốn của Bộ NN&PTNT và Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số đơn vị đề nghị thoái vốn là 167 với tổng số vốn đề nghị thoái vốn là 3.273,9 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, thực tế đã triển khai thoái vốn được 72 đơn vị, số tiền thu được là 1.508,7 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch.

Điển hình trong việc thoái vốn có Tập đoàn Cao su: Đến ngày 30/11/2014 đã thoái vốn tại 28 đơn vị và thu được 776,2 tỷ đồng. Tổng Công ty (TCT) Lương thực miền Bắc, số vốn đề nghị thoái là 461,3 tỷ đồng tại 18 đơn vị, hiện tại thu được 522,5 tỷ đồng. TCT Lương thực miền Nam, số vốn đề nghị thoái là 312,6 tỷ đồng ở 17 đơn vị, và đã thu được 52 tỷ đồng.

Về CPH, trong năm 2014, Bộ NN&PTNT đã hoàn thành cơ bản công tác CPH đối với 7 TCT là: Xây dựng NN&PTNT, Thủy sản Việt Nam, Chè Việt Nam, Rau quả Nông sản, Lâm nghiệp Việt Nam, Vật tư nông nghiệp, Lương thực miền Nam.

Song song đó, về vấn đề CPH 13 DN thuộc khối viện, trường, đã tổ chức giải thể 3 đơn vị, đang hoàn thiện hồ sơ tiếp tục trình Bộ giải thể 6 đơn vị.

Theo đánh giá của Vụ Quản lý Doanh nghiệp, do tình hình khó khăn trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản nên việc thoái vốn của các DN đầu tư vào các lĩnh vực này thu được kết quả chưa như mong đợi.

Tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán có tiến triển tốt hơn năm 2013, nhưng thanh khoản vẫn chưa ổn định, giá thị trường của phần lớn cổ phiếu vẫn thấp hơn giá trị sổ sách cũng tạo khó khăn trong việc đấu giá thành công.

Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt chương trình CPH theo Nghị định 15 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh CPH thoái vốn Nhà nước tại DN.

Theo đó, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục hoàn thành CPH TCT Lâm nghiệp và TCT Vật tư nông nghiệp; CPH 3 công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, 7 công ty thuộc TCT Lương thực miền Nam, 5 công ty thuộc TCT cà phê Việt Nam. Đồng thời, sẽ thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 916/QĐ-BNN-QLDN ngày 5/5/2014 của Bộ NN&PTNT.

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang quản lý 13 tập đoàn, TCT, công ty với số vốn DN đã đầu tư lên đến 3.562 tỷ đồng và giữ quyền đại diện sở hữu vốn TCT, công ty khác như TCT Thủy lợi 4, CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco và Vetvaco…

Theo NDH