BizLIVE - Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công, riêng với dự án cao tốc Bắc - Nam nhánh Đông phải phát hành hồ sơ mời thầu theo hình thức PPP vào cuối tháng 5 này.
Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân, mời thầu cao tốc Bắc - Nam ngay trong cuối tháng 5
Ảnh minh họa.
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các dự án đầu tư công năm 2020 do Bộ quản lý.
Văn bản nêu rõ, để đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Bộ GTVT yêu cầu các Thứ trưởng tổ chức ngay đoàn công tác để kiểm tra hiện trường các dự án sử dụng vốn đầu tư công được giao phụ trách.
Trong đó, cần tập trung làm việc với lãnh đạo các địa phương để xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Bộ, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công khẩn trương xử lý, giải quyết các thủ tục đầu tư; tập trung thi công ở hiện trường để đẩy nhanh tiến độ, kế hoạch giải ngân đã đăng ký, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.
Bộ GTVT cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tham mưu khẩn trương rà soát hồ sơ, văn bản đang được chủ đầu tư, ban quản lý dự án trình để tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết đáp ứng tiến độ dự án.
Tổng giám đốc, giám đốc, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công sớm hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, giải quyết kịp thời các thủ tục nghiệm thu, thanh toán.
Cũng như, phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng; tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn giao thông, hoàn thành dự án theo đúng hợp đồng đã ký, đảm bảo tiến độ giải ngân dự án theo kế hoạch giải ngân đã đăng ký trong năm 2020.
Đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các tồn tại, vướng mắc trong thiết kế kỹ thuật, dự toán, hồ sơ mời thầu; chủ động đề xuất giải pháp để xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành đúng tiến độ các thủ tục, hồ sơ theo quy định để phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP của 8 dự án vào cuối tháng 5 này.
Tính đến hết tháng 4/2020, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân năm 2020.
Trong đó, bao gồm 7.584 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 23,9% kế hoạch đã giao các chủ đầu tư (7.584/31.689 tỷ đồng), tương đương 22,5% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và 1.624 tỷ đồng kế hoạch năm 2019 kéo dài, đạt 43%. Riêng trong tháng 4 giải ngân thêm được 1.711 tỷ đồng, lũy kế thực hiện đến hết tháng 4/2020 là 9.208 tỷ đồng.

HẠ AN