BizLIVE - Ngày 12/9, Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 với chủ đề "Vì một thập niên phát triển bền vững hơn" diễn ra tại Hà Nội.
Bàn về giải pháp phát triển bền vững trong thập niên mới
Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 diễn ra ngày 12/9
Hội nghị tập trung thảo luận và chia sẻ các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát triển nguồn vốn con người, xây dựng một nền kinh tế phi phát thải và thúc đẩy các mô hình kinh tế bền vững giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.
Những giải pháp này cũng được kỳ vọng sẽ là đầu vào giá trị, đóng góp tích cực nội dung xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 với tầm nhìn và chính sách mới, để đưa đất nước bước vào một thập niên phát triển bền vững hơn.
 Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 
Trong khuôn khổ hội nghị buổi sáng diễn ra 3 phiên thảo luận chuyên đề: Phát triển nền kinh tế tuần hoàn trong thập kỷ 2020-2030 – mô hình tăng trưởng liên ngành ưu việt và sự cải biến trong nguyên lý thiết kế, sử dụng nguyên vật liệu; Quan hệ đối tác công tư: Nhu cầu thực tiễn và định hướng chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững; Nguồn vốn nhân lực: Chỉ số vốn con người, vai trò lãnh đạo bền vững và điều phối cấp Nhà nước trong dài hạn.
Buổi chiều, sẽ diễn ra phiên toàn thể Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 với chủ đề: "Vì một thập niên phát triển bền vững hơn" với sự tham gia của Chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp cùng thảo luận việc triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.
 Phiên thảo luận chuyên đề Nguồn vốn nhân lực: Chỉ số vốn con người, vai trò lãnh đạo bền vững và điều phối cấp Nhà nước trong dài hạn
Đại diện Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI), Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, để thu hút tốt hơn nguồn lực của khối kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội cũng như giúp thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) cần có các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác công tư (PPP) mạnh mẽ hơn nữa; cũng như sớm ban hành Luật Đầu tư theo hình thức PPP để thay đổi mô hình PPP như hiện nay.
Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần thay đổi cách thức quản lý và nâng cao năng lực để tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư theo hình thức PPP, thu hút các nhà đầu tư mới.
Toạ đàm tại phiên chuyên đề Quan hệ đối tác công tư: Nhu cầu thực tiễn và định hướng chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững 
Về phía Ngân hàng Thế giới (WB), ông Daniel Dulitzky, Giám đốc Chương trình phát triển con người khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, cho biết, Việt Nam đang thực hiện tốt các Chỉ số vốn nhân lực nhưng cũng đang phải đối mặt với 2 thách thức chính trong việc đảm bảm nguồn nhân lực chất lượng cao.
Để vượt qua thách thức này, Việt Nam cần thu hẹp khoảng cách cho các nhóm dân tộc thiểu số và tăng cường phát triển lực lượng lao động. Đại diện WB cũng đưa ra các khuyến nghị đối với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Được biết, sự kiện do Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ngân hàng Thế giới tổ chức, với sự tham gia chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

HẠ AN - VIỆT KHÔI