8 tháng, Việt Nam xuất siêu 2,5 tỷ USD

Mạnh Nguyễn

14:28 25/08/2016

BizLIVE - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu ước đạt 2,5 tỷ USD.

8 tháng, Việt Nam xuất siêu 2,5 tỷ USD
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm cả nước ước đạt gần 222 tỷ USD.
Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 112,2 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Còn nhập khẩu ước đạt 109,7 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu ước đạt 2,5 tỷ USD. Nếu tính riêng trong tháng 8, cả nước xuất siêu khoảng 200 triệu USD, trong đó, xuất khẩu ước đạt 15,2 tỷ USD còn nhập khẩu ước đạt 15 tỷ USD.
Cơ quan thống kê cũng cho biết, khu vực FDI tiếp tục đóng góp quan trọng trong kim ngạch xuất nhập khẩu tính từ đầu năm đến nay.
Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2016, ước tính khu vực FDI xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 79,5 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.
Còn kim ngạch nhập khẩu khu vực này ước đạt 64,3 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, khu vực này đã xuất siêu 15,2 tỷ USD, trong khi khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn tiếp tục nhập siêu với số lượng lớn.
Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư): Việc khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng dễ hiểu bởi các doanh nghiệp FDI có có tiềm lực tài chính mạnh, đặc biệt là có lợi thế về thị trường xuất khẩu.
Tuy nhiên, nhóm hàng xuất khẩu lớn mà doanh nghiệp FDI đang giành lợi thế phần lớn lại là gia công, lắp ráp. Do vậy, xuất khẩu nhiều, mà nhập khẩu cũng nhiều. 

MẠNH NGUYỄN