BizLIVE - Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng, Việt Nam xuất siêu 1,8 tỷ USD.
7 tháng đầu năm, xuất siêu 1,8 tỷ USD
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7/2019 mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 288,47 tỷ USD với kim ngạch xuất khẩu đạt 145,13 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 143,34 tỷ USD.
Đáng chú ý, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng của khu vực kinh tế trong nước đạt 12,2%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (5,6%) và tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước có xu hướng tăng lên, chiếm 30,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước là 29%). Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2019 ước tính đạt 22,60 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,99 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,61 tỷ USD, tăng 6,9%.
Trong 7 tháng đầu năm nay có 24 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 51,6%), trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 27,3 tỷ USD, chiếm 18,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.
Tiếp sau đó là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 18,6 tỷ USD; hàng dệt may đạt 18,3 tỷ USD; giày dép đạt 10,4 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 9,7 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5,7 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,9 tỷ USD; thủy sản đạt 4,6 tỷ USD.
 Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam từ các thị trường trong 7 tháng đầu năm 2019 
Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản 7 tháng năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Rau quả đạt 2,3 tỷ USD, giảm 0,3%; cà phê đạt 1,8 tỷ USD, giảm 18,7% (lượng giảm 7,6%); hạt điều đạt gần 1,8 tỷ USD, giảm 11% (lượng tăng 13,8%); gạo đạt 1,7 tỷ USD, giảm 14% (lượng tăng 0,8%). Riêng cao su đạt 1,1 tỷ USD, tăng 4,4% (lượng tăng 8,2%) và hạt tiêu đạt 528 triệu USD, tăng 1,9% (lượng tăng 35,1%).
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 7 tháng năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 32,5 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường EU đạt 24,3 tỷ USD, tăng 0,4%; Trung Quốc đạt 20 tỷ USD, tăng 0,1%; thị trường ASEAN đạt 15,2 tỷ USD, tăng 5,5%; Hàn Quốc đạt 10,7 tỷ USD, tăng 4,4%.
Tính chung 7 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 60,83 tỷ USD, tăng 12,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,51 tỷ USD, tăng 5,3%.
Tỷ trọng nhập khẩu của Việt Nam từ các thị trường trong 7 tháng đầu năm 2019 
Trong 7 tháng có 28 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 85,8% tổng kim ngạch nhập khẩu (2 mặt hàng đạt giá trị trên 20 tỷ USD, chiếm 34,2%), trong đó một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 28,2 tỷ USD (chiếm 19,7% tổng kim ngạch nhập khẩu); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 20,8 tỷ USD; vải đạt 7,8 tỷ USD; chất dẻo đạt 5,2 tỷ USD; ô tô đạt 4,3 tỷ USD.
Bên cạnh đó, một số mặt hàng có giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2018: Điện thoại và linh kiện đạt 7,1 tỷ USD, giảm 4,4%; sắt thép đạt 5,7 tỷ USD, giảm 2,4%; kim loại thường đạt 3,7 tỷ USD, giảm 20%.
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 7 tháng năm 2019, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 42 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 26,6 tỷ USD, giảm 0,8%; thị trường ASEAN đạt 18,8 tỷ USD, tăng 5,2%; Nhật Bản đạt 10,5 tỷ USD, giảm 0,4%; thị trường EU đạt 8,29 tỷ USD, tăng 8,6%; Hoa Kỳ đạt 8,27 tỷ USD, tăng 8,6%.
 Biểu đồ cán cân thương mại của Việt Nam qua từng tháng trong năm 2019
Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 6 xuất siêu 1,9 tỷ USD; 6 tháng đầu năm xuất siêu 1,6 tỷ USD; tháng 7 ước tính xuất siêu 200 triệu USD.
Tính chung 7 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,6 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,6 tỷ USD.

HẠ AN