BizLIVE - Theo kết quả khảo sát, chỉ có 17/37 đơn vị có công khai ít nhất một tài liệu về ngân sách.
20 Bộ, cơ quan Trung ương “nói không” với công khai ngân sách
Hội thảo công bố Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương 2018 (MOBI)
Sáng 30/7, Liên minh Minh bạch ngân sách đã công bố Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương 2018 (MOBI).
Theo đó, bên cạnh Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018, MOBI được đánh giá dựa trên mức độ công khai ngân sách của 37 Bộ và cơ quan Trung ương. Trong 37 đơn bị được khảo sát có 31 Bộ, cơ quan Trung ương là đơn vị dự toán ngân sách và 6 cơ quan, tổ chức Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Khảo sát MOBI 2018 đánh giá mức độ công khai ngân sách dựa trên các chỉ số về tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ và tính thuận tiện của 6 loại tài liệu ngân sách bắt buộc phải công khai theo Luật Ngân sách nhà nước 2015 và hướng dẫn tại Thông tư 61/2017/TT-BTC gồm: Dự toán thu - chi ngân sách đơn vị năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý I/2018; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 9 tháng đầu năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017.
 Chỉ số MOBI 2018
Khảo sát MOBI cho thấy, các Bộ, cơ quan Trung ương tại Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ quy định về công khai ngân sách. Có 37 Bộ, cơ quan Trung ương được khảo sát đạt mức ít công khai, không có đơn vị nào đạt mức độ công khai đầy đủ, tương đối và chưa đầy đủ trong khảo sát MOBI 2018.
Trong số 37 Bộ, cơ quan Trung ương được khảo sát MOBI 2018, có 20 đơn vị không công khai bất cứ thông tin gì về ngân sách, 17 đơn vị có công khai ít nhất 1 tài liệu ngân sách hoặc có thư mục công khai ngân sách. Điểm MOBI trung bình của 17 đơn vị này là 11/100 điểm.
Xếp hạng MOBI 2018, Đài Truyền hình Việt Nam có thứ hạng cao nhất với 21,91 điểm. Đứng thứ hai là Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh với 19,76 điểm. Đây là đơn vị duy nhất trong số 6 đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ có công khai thông tin về ngân sách.
Một số Bộ, cơ quan Trung ương thuộc nhóm đứng đầu trong chi ngân sách có số điểm MOBI 2018 rất thấp hoặc không có điểm nào. Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải là đơn vị có tổng số chi ngân sách nhà nước lớn nhất nhưng điểm MOBI 2018 chỉ đạt 3,7 điểm, xếp thứ 13 trên tổng số 17 đơn vị có điểm MOBI 2018.

HẠ AN