BizLIVE -

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến ngày 31/10, giải ngân đạt 4.435 tỷ đồng, ứng với 59.2% so với kinh phí đã cấp từ đầu năm đến nay là 7.483 tỷ đồng.

10 tháng, Tổng cục Đường bộ mới giải ngân được 59%
Ảnh minh họa.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, từ đầu năm đến nay các đơn vị liên quan đã tích cực trong triển khai công tác bảo trì, thực hiện các công việc và thủ tục để giải ngân vốn bảo trì từ nguồn vốn của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019, tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án, công việc bảo trì và giải ngân vốn bảo trì còn chậm.
Tính đến 31/10, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án, công việc bảo trì có khối lượng thực hiện đạt 3.897 tỷ đồng, ứng với 42.6% so với 9.136 tỷ của 5 đợt giao dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương của năm 2019; giải ngân đạt 4.435 tỷ đồng, ứng với 59.2% so với kinh phí đã cấp từ đầu năm đến nay là 7.483 tỷ đồng.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kết quả giải ngân tính đến 31/10 thấp hơn nhiều so với các năm từ 2018 về trước, có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch bảo trì và kế hoạch giao dự toán chi Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương của năm 2019.
Lý giải về kết quả giải ngân chậm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng do thời tiết không thuận lợi, việc giao kế hoạch bảo trì, giao vốn năm 2019 thực hiện nhiều đợt, thời gian chậm, vướng mắc về điều chuyển tài sản đường tỉnh thành quốc lộ...Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý điều hành của nhiều đơn vị còn hạn chế, tại một số đơn vị lãnh đạo và chuyên viên chưa quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện thiếu sâu sát...
Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về tiến độ, khối lượng thi công tại các dự án, công việc bảo trì, đồng thời tạo chuyến biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn từ nay đến hết năm 2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các thủ tục, tờ trình, văn bản đề xuất của các Cục Quản lý Đường bộ, Ban Quản lý Dự án, Sở Giao thông vận tải và đơn vị có liên quan gửi trình.
Tập trung nghiên cứu đề xuất tháo gỡ các vướng mắc có liên quan đến công tác bảo trì, công tác giải ngân thuộc kế hoạch bảo trì, kế hoạch chi quỹ.. đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo trì, hợp đồng đã ký.
Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị đôn đốc, kiểm tra và đẩy mạnh hoàn thành các thủ tục và sớm giải ngân hết số vốn được giao. Chú trọng đến thi công, hoàn thiện thủ tục nghiêm thu các công việc có giá trị dự toán lớn, tỷ lệ giải ngân cao.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các Cục, các Sở và các Ban chỉ đạo tư vấn giám sát, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân liên quan phải bám sát hiện trường để nghiệm thu công việc, dự án hoàn thành, nghiệm thu khối lượng và các thủ tục khác, xử lý, tháo gỡ các khó khăn sớm cho nhà đầu thầu trên cơ sở đảm bảo quy định. Kiên quyết xử lý tư vấn, tổ chức cá nhân gây cản trở thi công, nhưng không vì thế mà vi phạm chất lượng, nhất là khâu lựa chọn, thí nghiệm vật liệu và quy trình thi công ngoài hiện trường.
Đối với các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, sửa chữa điểm đen đã có chủ trương nhưng chưa hoàn thành thủ tục để triển khai thi công thì phải tập trung lực lượng để hoàn thành nhất các thủ tục đối với các dự án , gói thầu, công việc bao trì đã được gia kế hoạch bảo trình kế hạch chi dự toán Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương trong tất cả các khâu...

HẠ AN