BizLIVE -

Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.400 tỷ đồng doanh thu và 199 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chưa bằng 1/5 số thực hiện năm 2018.

Vượt xa kế hoạch sau nửa năm, Đường Quảng Ngãi sắp chi 178 tỷ đồng tạm ứng cổ tức
Ảnh minh họa.

Ngày 3/9 tới đây, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 1/10.

Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đường Quảng Ngãi dự kiến sẽ chi khoảng 178,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Trước đó, vào tháng 1/2019, Đường Quảng Ngãi cũng đã thanh toán 5% cổ tức còn lại qua đó nâng tổng mức cổ tức của năm 2018 chia cho cổ đông lên mức 15%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.400 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ số thực hiện năm 2018 trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến 199 tỷ đồng, chưa bằng 1/5 số thực hiện năm 2018.

Sau 6 tháng đầu năm, Đường Quảng Ngãi ghi nhận 4.090 tỷ đồng và 521 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng so với thực hiện nửa đầu năm 2018. Với kết quả đạt được, Đường Quảng Ngãi đã thực hiện được 49% chỉ tiêu doanh thu đồng thời vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QNS hiện đang dừng ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu, giảm 13% so với đầu năm. Ước tính với mức thị giá hiện tại, vốn hóa thị trường của Đường Quảng Ngãi vào khoảng 10.700 tỷ đồng.

THANH HÀ