BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế quý I/2018 của MPC đạt 101 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với 42 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017.
“Vua tôm” Minh Phú: Thu nhập cổ tức và xuất khẩu tăng giúp lợi nhuận quý I tăng 1,4 lần
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM - mã MPC) vừa báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2018.
Theo đó, doanh thu trong quý I/2018 tăng 14,5 % so với cùng kỳ 2017 và đạt 3.071 tỷ đồng.
Lãi gộp tăng tới 40% và đạt 384 tỷ đồng. Chí phí tài chính giảm 32% ở mức 53 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế quý I/2018 tăng gần 1,4 lần và đạt 101 tỷ đồng so với 42 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017.
Riêng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý I/2018 tăng gần 5 lần và đạt 195 tỷ đồng so với 33 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân công ty mẹ có thêm doanh thu tài chính trong quý tăng 2,5 lần và đạt 110 tỷ đồng từ nguồn thu cổ tức khi đầu tư vào các công ty con.
Tính đến thời điểm ngày 31/03/2018, tổng tài sản của MPC ghi nhận gần 8.322 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đạt được trong quý I/2018 của MPC - Nguồn: MPC.  
Theo giải trình của MPC, do giá nguyên liệu đầu vào tương đối ổn định, do đó ngay từ đầu năm công ty đã chủ động đẩy mạnh thu mua, gia tăng công suất sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng có chất lượng và giá trị cao để đáp ứng những đơn hàng lớn, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu, mạng lưới bán hàng tại nhiều quốc gia.
Công ty cũng tập trung xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị tôm, quy trình đánh giá kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế, từ đó những đơn hàng lớn tập trung tại Minh Phú càng nhiều góp phần làm cho doanh thu tăng, chi phí giảm dẫn đến lãi gộp tăng mạnh.
 Nguồn: MPC.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, Chủ tịch HĐQT ông Lê Văn Quang cho biết MPC đang tự chủ được khoảng 30% tôm nguyên liệu đầu vào nhờ vùng nuôi 300 ha ở Vũng Tàu và 600ha ở Kiên Giang khi áp dụng công nghệ cao. Điều này đồng nghĩa khoảng 70% tôm nguyên liệu MPC phải mua ngoài (bao gồm nhập khẩu và mua của các nông dân).
MPC đang liên kết khoảng 50.000ha vùng nuôi với các hộ dân theo hướng MPC bán con giống và thức ăn, hướng dẫn quy trình; nông dân góp đất và nuôi tôm trên đất đó theo quy trình của MPC, cam kết về chất lượng.
Trong quý III/2018, MPC có kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy chế biến Minh Phú tại Cà Mau, vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn tự có 300 tỷ đồng. MPC đang vay ngắn và dài hạn khoảng 5.500 tỷ đồng, bằng 184% vốn chủ sở hữu. MPC sẽ cần phải huy động vốn từ phát hành cổ phiếu phục vụ đầu tư mở rộng nhà máy, nếu không muốn đẩy MPC vào rủi ro tài chính do gánh nặng vay nợ.
Trên thị trường, thị giá cổ phiếu MPC đang có sự điều chỉnh khi về mức 76.000 đồng/cổ phần tại ngày 14/5/2018, giảm 24% so với mức giá cao nhất trong 03 tháng qua mà MPC đạt được là 101.000 đồng/cổ phần vào ngày 23/02/2018.

HOÀNG ANH