BizLIVE - Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS), cổ phiếu bị ngừng giao dịch từ 07/4/2016, đã trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phương án khắc phục lỗ năm 2015.
VOS thoái vốn tại Maritmebank để khắc phục lỗ
Ảnh minh họa

Phương án đó là thoái 8,75 triệu cổ phần tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MaritimeBank), thu lại tiền đầu tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Công ty sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình trên đất khai thác không hiệu quả để tăng doanh thu, lợi nhuận.

Bên cạnh đó, VOS cũng sẽ tiến hành tái cơ cấu tài chính, với sự hỗ trợ của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Bộ Giao Thông Vận tải, VOS đã làm việc với ngân hàng Phát triển Việt Nam để được xóa lãi, giãn trả nợ gốc các khoản vay đóng mới tàu, dự kiến số tiền lãi phải trả đã hạch taons sẽ được miễn giảm, tăng thu trong năm 2016 là 200 tỷ đồng.

VOS sẽ tham gia đấu thầu các dự án vận chuyển hàng hóa như nhiệt điện Duyên Hải 3, Vĩnh Tân, xi măng....

VOS tiếp tục giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả và giảm vốn đầu tư ở những công con. Trong năm 2015, VOS đã giải thể 01 công ty con và đóng cửa chi nhánh Đà Nẵng.

Nguyên nhân, VOS bị rơi vào diện kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 là âm 297 tỷ đồng, năm 2014 là âm 144 tỷ đồng.

VOS cũng cho rằng năm 2015 là năm khó khăn với công ty khi thị trường tàu biển suy giảm, giá cước bình quân tàu hàng khô từ trên 1.000 điểm trong quý III/2015 đã giảm đáy còn 471 điểm, chưa bằng đến 4% so với giai đoạn thị trường cao nhất là 111.793 điểm.

VOS cũng bị lỗ 98,5 tỷ đồng do hạch toán chênh lệch tỷ giá khi tỷ giá biến động tới 5% và chi phí tài chính tăng tới 263 tỷ đồng. Những nguyên nhân trên tiếp tục làm VOS lỗ nặng trong năm 2015.

LAN ANH