BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế quý III/2020 của Viettel Construction đạt được là 69,8 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2019. 
Viettel Construction (CTR) báo lãi kỷ lục, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ 2019

CTCP Công trình Viettel – Viettel Construction (mã CTR) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020. Theo đó doanh thu thuần của Viettel Construction đạt được là 1.550 tỷ đồng, tăng 24% và lợi nhuận sau thuế 69,8 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những con số kỷ lục về kết quả kinh doanh của Viettel Construction từ khi thành lập tới nay.

Kết quả tích cực của Viettel Construction trong quý III có đóng góp từ mảng Giải pháp tích hợp, bán hàng thương mại khi đem về doanh thu 291 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Việc đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời áp mái chính là động lực quan trọng giúp Giải pháp tích hợp bứt phá mạnh trong quý.

Mảng bất động sản đầu tư (hạ tầng cho thuê) cũng mang về gần 22 tỷ đồng doanh thu trong quý III, tăng mạnh so với con số 1,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Vận hành khai thác, lĩnh vực chủ lực của Viettel Construction cũng ghi nhận mức tăng trưởng 14% trong quý III và đem về doanh thu 857 tỷ đồng. Lĩnh vực Xây lắp dù cũng mang về gần 380 tỷ đồng doanh thu trong quý III, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Viettel Construction đạt doanh thu 4.235 tỷ đồng, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế 168,3 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, Viettel Construction đặt kế hoạch lãi ròng 199 tỷ đồng và với kết quả thực hiện được sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 85% chỉ tiêu đề ra.

BẢO VY