BizLIVE - Trong cuộc cách mạng công nghiệp Việt Nam đang có nhiều thách thức nhưng vẫn có những lợi thế cần được phát huy.
Việt Nam cần hợp tác với các nước trong Cách mạng công nghiệp 4.0
Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019.
Tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019, do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 3/10 tại Hà Nội, Bộ Trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Việt Nam có thể tận dụng được cuộc cách mạng 4.0 trở thành một nước phát triển.
Theo Bộ Trưởng, chuyển đổi số đã diễn ra nhiều năm qua, nhưng khi xuất hiện các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số mới tăng tốc. 
Chuyển đổ số tiến tới kinh tế số và xã hội số và khi đó sẽ có môi trường tốt nhất cho đổi mới sáng tạo.
Nếu có chính sách phù hợp thì Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội này để vượt lên thành nước phát triển. Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Về thể chế, quan trọng nhất là chính sách thu hút nhân tài toàn cầu, là sự chấp nhận các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới. Cái mới thì chưa biết nên cũng không thể biết cách quản lý, do vậy cơ chế sandbox, tức là cho thí điểm, nhưng giới hạn trong một không gian và thời gian nhất định, là cách tiếp cận cái mới tốt nhất, mà Nghị Quyết 52 đã chỉ ra.
Về hạ tầng, quan trọng nhất là chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT và làm chủ các công nghệ nền tảng của chuyển đổi số, như IoT, Big Data, AI. Rất nhiều công nghệ mới đang xuất hiện cho phép Việt Nam chuyển đổi nhanh chóng hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT thế hệ mới.
100% người dân có điện thoại thông minh sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Phương án tắt sóng 2G đã được Bộ Thông tin & Truyền thông nghiên cứu. 
Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam được xây dựng trên ba nền tảng là đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh doanh; phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu lớn và phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện các hoạt động chuyển đổi, nâng cấp công nghệ.
Phát biểu chỉ đạo Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho hay: “Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. 
Hạ tầng viễn thông cũng đã được xây dựng đồng bộ cước phí 3G, 4G thấp. Mạng 5G đã được cấp phép thử nghiệm. Kinh tế số đã được hình thành, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN về quy mô nền kinh tế kỹ thuật số. Internet đang tạo ra nhiều việc làm và cơ hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân.
Tuy vậy, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của nước ta còn thấp. Việc chuyển đổi số quốc gia còn chậm, chưa chủ động. Thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập, xếp hạng chung về thể chế của Việt Nam vẫn ở mức dưới trung bình.
Thể chế cho các hoạt động kinh tế số, kinh tế chia sẻ, đổi mới sáng tạo chưa được hình thành đồng bộ; chưa có hành lang pháp lý cho thí điểm triển khai áp dụng các sản phẩm, mô hình kinh doanh, dịch vụ mới của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Chưa xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho ứng dụng và phát triển công nghệ.
Ông cũng cho biết, để Việt Nam không bỏ lỡ cuộc cách mạng công nghiệp này, ngoài những nỗ lực tự thân, Việt Nam cũng cần sự giúp đỡ, hợp tác và chia sẻ của nước ngoài và doanh nghiệp quốc tế.
Việt Nam mong muốn được mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác về khoa học, công nghệ với các đối tác, đặc biệt là các nước đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TÙNG LINH