BizLIVE -

Kết quả kinh doanh ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt 15,2% và 14,8% tuy nhiên FPT Telecom lại vướng vào tình trạng âm vốn lưu động ròng do khoản nợ vay ngắn hạn tăng đột biến.

Vay ngắn hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng đẩy FPT Telecom vào tình trạng mất cân đối nguồn vốn
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính bán niên của CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã FOX) ghi nhận sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, doanh thu thuần tăng 15,2% so với cùng kỳ lên mức 4.191 tỷ đồng nhờ việc tăng cường chất lượng đường truyền và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Trong khi đó, giá vốn chỉ tăng 9,2% giúp lợi nhuận gộp tăng 22,1% so với cùng kỳ lên mức 2.130 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 46,4% lên 49,2%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 12,9% so với cùng kỳ tuy nhiên hoạt động tài chính vẫn mang về cho FPT Telecom 12,4 tỷ đồng lãi từ việc giảm chi phí lãi vay. Thời điểm 30/06, FPT Telecom đang vay nợ lên đến hơn 3.640 tỷ đồng, tương 26,7% tổng tài sản trong đó vay nợ ngắn hạn 2.570 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 37,8% và 25,1% khiến lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của FPT Telecom chỉ tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 700,1 tỷ đồng, thực hiện 50,2% kế hoạch năm.

Kết quả 6 tháng, FPT Telecom thu về 554,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 14,8% so với nửa đầu năm ngoái trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 510,4 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.031 đồng.

Về tài chính, tổng tài sản của FPT Telecom thời điểm 30/06 đạt 9.886 tỷ đồng ghi nhận mức tăng 20,3%, tương đương 1.668 tỷ đồng so với đầu năm. Sự gia tăng tổng tài sản chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn, đặc biệt là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn) tăng 1.050 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái.

Dù tài sản ngắn hạn có sự gia tăng rõ rệt tuy nhiên FPT Telecom vẫn trong tình trạng mất cân đối nguồn – âm vốn lưu động ròng 188 tỷ đồng do nợ ngắn hạn cũng tăng mạnh so với đầu năm lên mức 5.876 tỷ đồng. Tình trạng trên có một phần nguyên nhân từ việc gia tăng đột biến khoản vay nợ ngắn hạn từ 1.103 tỷ đồng cuối năm ngoái lên 2.570 tỷ đồng thời điểm 30/06. Chi tiết các khoản vay trong khoản mục này chưa được thống kê cụ thể trong báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được soát xét của FPT Telecom.

Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu thời điểm cuối tháng 6 cũng tăng 554 tỷ đồng lên mức 3.856 tỷ đồng do việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cơ cấu cổ đông của FPT Telecom thời điểm 30/06 như sau:

Ngoài ra, tính đến hết tháng 6, FPT Telecom cũng tích lũy được 996 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 7,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường, cổ phiếu FOX của FPT Telecom đang giao dịch trên sàn UpCOM quanh vùng 50.000 – 51.000 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa thị trường tương đương 11.500 tỷ đồng.

THANH HÀ